Spotkanie Partnerów Programu Interklasa 2005

2.09.2005

25 sierpnia w ogrodach Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbyło się Spotkanie Partnerów Programu Interkl@sa. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem "Edukacja i nauka - europejska inwestycja w przyszłość". Patronem honorowym uroczystości był Minister Nauki i Informatyzacji prof. Michał Kleiber. 

Spotkanie poprowadził Marcin Zimoch, popularny prezenter telewizyjny, znany głównie z programów informacyjnych. 
Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Staniszewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Koordynator Programu Interkl@sa. Pani Poseł oficjalnie powitała uczestników i otworzyła spotkanie.
Przemówienie zatytułowane „Edukacja i nauka – europejska inwestycja w przyszłość” wygłosił patron uroczystości Minister Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber. Głównym tematem wystąpienia ministra był rozwój społeczeństwa informacyjnego, które nie może istnieć bez gospodarki opartej na wiedzy. Z kolei gospodarka oparta na wiedzy nie może rozwijać się bez społeczeństwa informacyjnego. Dlatego ważnym zadaniem, jakie przed nami stoi, jest stworzenie tzw. społeczeństwa wiedzy. Zdaniem prof. Kleibera, inwestycja w wiedzę jest w tej chwili najważniejszym czynnikiem, pozwalającym na zbudowanie podwalin do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego. 
W Polsce nadal wiele obszarów nie jest dostatecznie rozwiniętych i właśnie ich mieszkańcom potrzebna jest pomoc. Młodym ludziom, którzy nie mogą sobie poradzić, należy udzielić niezbędnych rad i wskazówek oraz dać im szansę na rozwijanie swoich umiejętności i zakładanie przedsiębiorstw, które w przyszłości przyczynią się do wzrostu gospodarczego. Krótko mówiąc: dla wszystkich równe szanse. Minister postawił sobie i nam wszystkim ważne pytanie: dlaczego Polska nie przeznacza wystarczających środków finansowych na edukację, badania naukowe i wspomaganie rozwoju społeczeństwa informacyjnego? Polskie inwestycje na badania naukowe wynoszą zaledwie 0,6% PKB, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to 2% PKB. Są jednak kraje, z których należy brać przykład: w Finlandii wskaźnik ten osiąga poziom 3,5%, a w Szwecji aż 4% PKB. 

Prof. Kleiber zakończył swoje przemówienie optymistyczną wizją zbudowania dobrze funkcjonującego społeczeństwa informacyjnego, opartego na wierze w zbiorową mądrość, edukacji, badaniach naukowych i technikach informatycznych.
Kolejnym gościem był przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Bogdan Bazan, który odczytał list ministra Mirosława Sawickiego, wystosowany do uczestników Spotkania Partnerów Interkl@sy. Program Interklasa jest naszym partnerem w upowszechnianiu nowych technologii, w propagowaniu Internetu jako nowoczesnego medium interaktywnej oraz multimedialnej komunikacji dydaktycznej. Wszystkie te działania zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest przygotowanie młodego pokolenia Polaków do optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz sprostania wyzwaniom przyszłości. 

 

Dziękując za dotychczasową współpracę, życzę sukcesów w ich realizacji przyszłych projektów - napisał minister Sawicki. 
Podczas spotkania odczytany został również list od Dyrektora European Schoolnet, Ulfa Lundina. Z okazji dorocznego spotkania partnerów Interkl@sy chciałbym przesłać Wam serdeczne pozdrowienia od European Schoolnet. Gratulujemy Wam wspaniałych osiągnięć i doskonałej pracy. Jesteśmy dumni z tego, że znajdujemy się w gronie Waszych partnerów, i mamy nadzieję, że zakres naszej współpracy w przyszłości zostanie jeszcze poszerzony - podkreślił dyrektor European Schoolnet. 

Jak co roku, zaprezentowane zostały także dotychczasowe osiągnięcia programu Interkl@sa oraz plany na zbliżający się rok szkolny. Omówienia realizowanych projektów dokonała redaktor naczelna portalu, Katarzyna Maniszewska. Przedstawione zostały m.in. projekty badawcze realizowane przez Interkl@sę, projekty promocji bezpiecznego Internetu, działania wspierające międzynarodową współpracę szkół, konkursy oraz internetowe zasoby edukacyjne. 

Witold Sartorius, Dyrektor Polskiego Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej (PCC) i Sekretarz Programu Interkl@sa zaprezentował działania Polskiego Centrum Kompetencji. Mówił o niewystarczającym wykorzystywaniu przez Polskę funduszy europejskich w zakresie informatyzacji, co wynika głównie z braku ich zrozumienia, traktowania technologii informatycznych przez samorządy jako zbędny luksus, braku doświadczenia i wiedzy technicznej. Biorąc pod uwagę wskaźnik wykorzystania nowych technologii i gotowość do informatyzacji, na tle innych krajów Polska wypada bardzo słabo. Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej ma pomóc w przełamaniu tego impasu. W projekcie wykorzystany będzie również dorobek portalu Interklasa.pl, który przecież ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego. Ze wszelkimi informacjami na ten temat można zapoznać się na stronie www.egov.edu.pl 

Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów Uznania dla partnerów współpracujących z Interkl@są. Dyplomy otrzymali przedstawiciele m.in. Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Kuratoriów Oświaty oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Pełny raport ze spotkania jest na stronach portalu Interklasa www.interklasa.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: 02 września 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę