VIII Mazurskie Spotkania z Folklorem

17.08.2005

Mazurskie Spotkania z Folklorem to festiwal, którego pomysłodawcami i koordynatorami są Bożena Gałązka i Zbigniew Darda z Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. Spotkania festiwalowe, których początki sięgają 1998 roku organizatorzy określili ideą otwartości na wielokulturowość społeczności zamieszkującej tereny Mazur i Suwalszczyzny. Ich realizacja wielokrotnie była finansowana ze środków Unii Europejskiej, podobnie będzie w tegorocznej edycji.

Celem Mazurskich Spotkań z Folklorem jest ukazanie bogactwa kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie a także integracja poprzez działania artystyczne i bezpośrednie kontakty interpersonalne. To zbliżenie i poznanie narodów europejskich poprzez prezentujące je zespoły służy zrozumieniu i wzajemnej tolerancji wszystkich grup biorących udział w projekcie.

W tym roku „Mazurskie Spotkania z Folklorem - festiwal w europejskich rytmach” to spotkanie „przyjaciół folkloru” na różnych płaszczyznach. Jedną z nich są działania warsztatowe prowadzone przez „Dom Tańca. Poznań” dające widzom szansę współtworzenia tego festiwalu poprzez bezpośredni kontakt z tancerzami podczas wspólnej zabawy.
Jeżeli ktokolwiek chciałby poznać genezę powstania i działalność Domów Tańca zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w sobotę i niedzielę (13 i 14 sierpnia). 

Koncerty wieczorne to największa atrakcja każdych Mazurskich Spotkań z Folklorem. W piątek 12 sierpnia zobaczymy m.in. zespół Mladost z Suboticy (Serbia i Czarnogóra), w sobotę 13 sierpnia - Studium Tańca Ludowego Centrum Dzieci i Młodzieży i Kapele Ludową z Vilkaviskis (Litwa) oraz Zespół Pieśni i Tańca Spriditis (Łotwa). W niedziele 14 sierpnia – Małe Podlasie z Siemiatycz i pokaz tańców polskich w formie towarzyskiej. W poniedziałek 15 sierpnia – kapela Gornica z Rosji i Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina. 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, co jest mu bliskie. Wspaniały nastrój Spotkań niech przybliży państwu fragment artykułu z biuletynu festiwalowego tworzonego przez samych uczestników: „Zabawa nie odbywała się już jednak wyłącznie na scenie, zaczątek biesiady nadali litewscy tancerze tańcząc nieopodal sceny. Wkrótce do korowodów, wspólnego tańczenia i śpiewania dała się zwerbować spora część widowni, zarówno młodzi jak i starsi wiekiem. Litwini w tradycyjnych strojach wkroczyli w publiczność i zacierały się granice między artystami i widzami, między kulturami i narodami. Nie istniały żadne podziały. Radosna, miejscami przejmująca muzyka, specyficzna energia, spontaniczność wprowadziły nastrój czegoś wyjątkowego i nie sposób było ustać spokojnie tylko się przyglądając. Było czarodziejsko i blisko duszy.”

 

 

 

 

 

The Mazury Folklore Meetings are a festival organised and coordinated by Bożena Gałązka and Zbigniew Darda from the Mazury Garbate Regional Cultural Centre in Olecko. The festival meetings, which began in 1998, are defined as the openness towards the multinational and multicultural inhabitants of the Mazury and Suwalszczyzna regions in Poland. The festival events have often been, and this year also are, financed from the European Union funds.

The mains aim of the Mazury Folklore Meetings are to show the wealth of the folk culture in its multinational aspect and also to integrate through artistic activities and interpersonal contacts. Getting to know European nations serves as a way to mutual understanding and tolerance of all the groups taking part in the project. 

This year Mazury Folklore Meetings – a Festival in European Rhythms are a meeting of all friends of folklore presenting different aspect of it:
– Workshops lead by the House of Dance. Poznań which offer the audience a chance of creating the festival through direct contact with the dancers;
– Seminars on the subject of the origins and activities of Houses of Dance – on Saturday and Sunday (13 and 14 August);
– The evening concerts – the major attraction of the Mazury Folklore Meetings. On Friday, 12 August, we can see among others: group Mladost from Subotnica (Serbia and Montenegro). On Saturday, 13 August, a Study of Folk Dance of Youth Centre and a folk group from Vilkaviskis (Lithuania) as well as Song and Dance Group Spriditis (Latvia). On Sunday, 14August, Małe Podlasie from Siemiatycze and a show of Polish traditional dances. On Monday, 15 August, a group Gornica from Russia as well as Ina – a Ziemia Goleniowska Song and Dance Group. 

We hope that everyone will find something interesting for themselves during our festival. The extraordinary atmosphere of the meetings was best described in an article written by the participants and published in the Festival Bulletin: The fun was not continuing on stage only. The pioneers were the dancers from Lithuania who started dancing near the stage. Soon the common dancing and singing was joined by a considerable part of the audience, both young and old. The Lithuanians, wearing their traditional costumes, mixed into the audience and all the differences between the artists and the spectators, the cultures and nations disappeared. The thrilling music, energy and spontaneity made the atmosphere so exceptional that it was impossible to stand by, just watching. It was magical and soul-touching. 

„VIII Mazurskie Spotkania z Folklorem – Festiwal w europejskich rytmach” Olecko 12-15 sierpnia 2005

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę