Wspólną pracą do mistrzostwa

26.10.2005

Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na Gołdapskiej rozpoczęły 
się już we czwartek 13 października, bo dnia następnego zaplanowano jesienną wyprawę do Wilna. Oprawa spotkania społeczności szkolnej z zaproszonymi gośćmi była wyjątkowo uroczysta z udziałem pocztu sztandarowego i dostojnych gości.

Zgromadzonych w udekorowanej odświętnie hali sportowej powitała ciepłym i serdecznym słowem dyr. Beata Stypułkowska, pamiętając szczególnie o pierwszoklasistach, którzy przeszli wstępny okres „aklimatyzacji". W imieniu wychowawców klas pierwszych przemówił mgr inż. Ryszard Tu-chliński - wychowawca klasy pierwszej technikum hotelarskiego. Przypomniał, że pierwszoklasiści są kolejnym pokoleniem uczniów pobierających edukację w drugim etapie reformy, która choć już wielokrotnie weryfikowana „na pewno nie stworzy modelu szkoły, w której nie trzeba się uczyć". Zgromadzonym uczniom najbardziej przypadło do gustu zakończenie: „myśmy (nauczyciele) z takich samych jak wy wyszli - natomiast naszym wspólnym zadaniem jest, abyście wy jak najszybciej byli tacy sami jak my, a w przyszłości jeszcze lepsi od nas, bo uczeń powinien zawsze prześcignąć mistrza". Tradycyjnie wystąpienie pana Ryszarda nagrodzono najbardziej burzliwymi owacjami. Rodzicielskim sercem i dobrymi życzeniami obdarzyła uczestników wspólnego święta przedstawicielka Rady Rodziców - Janina Czekay.

 

 

 

 

W centralnym punkcie spotkania Starosta Olecki - dr Stanisław Lucjan Ramotowski pozdrowił uczniów, a pierwszoklasistów wyjątkowo troskliwie i po ojcowsku. Maturzystom życzył wytrwałości, samozaparcia i ambitnego dobrego przygotowania się do przetestowanej na ich poprzednikach Nowej Matury. Nauczycielom i wychowawcom na marginesie świątecznych życzeń przypomniał o bliskim sześćdziesięcioleciu szkoły, która pięknie wpisała się w historię miasta, powiatu i Polski. A taka rocznica zobowiązuje wszystkich do pełnej mobilizacji i dumy z dobrze spełnianych obowiązków.

Nagrodami Pan Starosta uhonorował twórczy trud: Beaty Urszuli Stypułkowskiej, Marzanny Pojawy-Grajewskiej i Waldemara Snarskiego. Pani Dyrektor wyróżniła zaś 12 nauczycieli: Urszulę Brodowską, Celinę Bronikowską-Chudy, Alicję Drażbę, Irenę Grabek, Zbigniewa Karandzieja, Edwarda Krysiuka, Romualdę Mu-chę-Marciniak, Renatę Narewską, Heleną Nowel, Annę Olszewską, Krzysztofa Sawickiego i Jerzego Wrzyszcza. W tym uroczystym dniu nagrody otrzymali też uczniowie klas promowani po praktykach wakacyjnych: Izabela Bińczak, Tomasz Czekay, Andrzej Gościew-ski, Izabela Grodzicka, Mariola Omilian i Anna Walulik z kl. IV TH, Agnieszka Konewko, Ilona Rowińska, Jacek Sawicki i Marek Szpunar z kl. III Ra. Starannie przygotowana część artystyczna zakończyła to miłe doroczne spotkanie szkolnej społeczności, zmierzającej przez naukę i pracę ku mistrzostwu.

Romualda Mucha - Marciniak nauczyciel - bibliotekarz ZSLiZ
Fot. Renata Narewską

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę