Wystawa fotografii Tomasza Kosiorowskiego -  18.03. 2005 r.
"I wizyta Jana Pawla II w Polsce 1979r."


 

Zdjęcia:
 J. Kunicki 

 

 

     Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate" zaprasza do Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa - na wystawę fotografii Tomasza Kosiorowskiego. Tematyka - wizyta Jana Pawła II w Polsce. 
     Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski miała miejsce w 1979 roku i trwała od 2 do 10 czerwca. Wizyta ta przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia”, co oznacza „Raduj się Polsko – Matko Moja”. Papież odwiedził swój rodzinny kraj w okresie, gdy w Polsce rządził komunizm. Dlatego też, Jego słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi” jakby obudziły społeczeństwo Polskie z kilkudziesiętnego uśpienia w owym komunizmie. Stały się one motywem do przeprowadzenia w 1989 roku zmian politycznych i gospodarczych w państwie Polskim. To właśnie dzięki papieżowi życie teraźniejsze każdego przeciętnego Polaka uległo radykalnej zmianie. Podsumowując informacje o tej pielgrzymce możemy dojść do wniosku, że bez tej pielgrzymki do Polski nie byłoby "Solidarności", nie byłoby roku 1989, nie byłoby wreszcie dzisiejszego procesu integracji europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę