Matura 2005

09.05.2005

  Uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego w Olecku  przystąpili do egzaminu dojrzałości. W tym roku matura rozpoczyna się od egzaminów ustnych. Maturzyści obowiązkowo muszą zdać: język polski, język obcy i mogli jeszcze wybrać maksymalnie 3 przedmioty. W egzaminie z języka obcego uczniowie deklarowali poziom we wrześniu: podstawowy lub rozszerzony. 


Egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, z języka obcego nowożytnego, z jednego przedmiotu wybranego) można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Poziom rozszerzony zawiera również zadania z poziomu podstawowego.
Wszystkie egzaminy potrwają sześć tygodni. Od 5 maja rozpoczyna się część pisemna nowej matury. 
Egzamin pisemny trwa pięć godzin, wliczając w to półgodzinną przerwę na herbatę i kanapki. Przed i po przerwie maturzystom nie wolno wychodzić.
Każdego dnia dyrektor jest w szkole do godz. 22. Do tego czasu w placówce ma zjawić się specjalny kurier, któremu zostaną przekazane napisane prace. Z rana inny kurier przywozi koperty z tematami egzaminacyjnymi na dany dzień. Ich rozwożenie zaczyna się już o godz. 4 rano.
Założeniem twórców reformy szkolnictwa było zlikwidowanie egzaminów na studia. Większość uczelni wyższych zadeklarowało zlikwidowanie dodatkowych egzaminów na studia - mają one przyjmować studentów na podstawie wyników Nowej Matury lub z wprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej.
Często niektóre władze uczelni zastrzegają sobie pozostawienie egzaminów wstępnych na studia (wraz z punktami z wyniki uzyskane na Nowej Maturze). 

Więcej zdjęć: www.lo.olecko.pl

Ostatnia aktualizacja: 09 maja 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę