Pieniądze na olecki szpital

16.12.2005

W ciągu najbliższych trzech lat gmina Olecko przeznaczy na rzecz oleckiego szpitala 956 475 zł - tak w skrócie można opisać treść uchwały podjętej przez oleckich radnych na sesji nadzwyczajnej.

Czternastego grudnia br. oleccy radni postanowili wprowadzić zmiany do swojej wcześniejszej uchwały w sprawie dotacji celowej przeznaczonej powiatowi oleckiemu na rzecz szpitala. W ciągu najbliższych trzech lat gmina Olecko przeznaczy na ten cel 956 475 zł
Spółka Olmedica otrzymała dofinansowanie projektu „Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w wysokości mniejszej o ok. 1,63 mln niż się ubiegała. 


 

 

 

 

Samorządy wchodzące w skład powiatu zostały poproszone o pomoc finansową i wsparcie inwestycji.

Po spotkaniach odbytych z przedstawicielami samorządów gminnych wspólnie ustalono, że zadanie powinno być kontynuowane, ponieważ jest to jedyna możliwość realizacji zaleceń sanepidu dotyczących spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr.116, poz.985) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia szpital musi spełnić wymogi rozporządzenia najpóźniej do końca 2010 r., a znaczna część pomieszczeń funkcjonujących dziś w szpitalu znajduje się w miejscach zastępczych i na dzień dzisiejszy wymagań tych nie spełnia. Dzięki realizacji zadania współfinansowanego w ramach ZPORR będzie możliwe dostosowanie do wymogów i częściowe wyposażenie m.in.: pomieszczeń bloku operacyjnego poprzez uruchomienie go w docelowym miejscu na IV piętrze, centralnej sterylizatorni, laboratorium analitycznego i pracowni serologicznej, pomieszczeń przygotowania i dezynfekcji łóżek oraz apteki szpitalnej, kuchenki mlecznej na niskim parterze. Dzięki inwestycji planuje się również przygotowanie trzyłóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej, wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku. 

www.olecko.pl 

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2005 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę