„Złota Wiecha” dla rolnika z Sedrank.

3.01.2004

 Nagrodzili nowatorstwo i oszczędność. 
Mariusz Domin został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Złota Wiecha”. Jako jedyny rolnik z terenu Warmii i Mazur osiągnął sukces. Chlewnia, wybudowana przez M. Domina, została uznana za najlepszy z trzydziestu pięciu budynków inwentarskich, zgłoszonych w tegorocznej edycji. Tak więc puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nagroda rzeczowa o wartości przekraczającej cztery tysiące złotych powędrowały w okolice Olecka. Nowoczesny budynek jest przeznaczony dla czterdziestu loch. Zwierzęta hodowane są w cyklu zamkniętym. 330 metrowy obiekt podzielony został na segmenty: porodowy, odchowu warchlaków i tuczu. Kapituła konkursu doceniła zastosowanie w chlewni oszczędnych i racjonalnych rozwiązań budowlanych.
Konkurs zorganizował Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji.

 


Mariusz Domin wraz z żoną Agnieszką 

 

 

 

Jacek Mikołajczak 87 521 42 69 Fot. Jacek Mikołajczak

 

Ostatnia aktualizacja: 06 stycznia 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę