Krótki wywiad z radnym Grzegorzem Kłoczko.

2.01.2004

 Podatek od nieruchomości
W trakcie debaty nad wysokością podatków lokalnych radny Grzegorz Kłoczko zaproponował zmniejszenie stawki podatku od budynków, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą na 14,50 zł z zaproponowanych 15zł (obecna stawka to 14 zł).
– Dlaczego stawka 14,50 jest lepsza niż I5,00zł?
– Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala Minister Finansów.

Stawka Ministra wzrosła na rok 2004 o 11 groszy (z 17,31 zł na 17,42 zł, czyli o 0,6%). Podatek w gminie Olecko wzrasta z 14 zł na 15 zł, czyli o 7,1%. Pamiętajmy, że dochód z podatku od nieruchomości jest iloczynem stawki podatkowej i powierzchni, od której podatek jest naliczany. Wzrost dochodu podatkowego można więc uzyskać zwiększając zarówno powierzchnię, jak i stawkę.

 

W gminie Olecko powierzchnia budynków, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą, systematycznie wzrasta i jest to wzrost rzędu 2-3 procent w ciągu roku. Gdyby przyrost powierzchni wynosił 7% nie kwestionowałbym stawki podatkowej na poziomie 15 zł, a gdyby nasze mądre rządzenie doprowadziło do wzrostu powierzchni budynków firm o 50% to nawet stawka 17,42 zł nie byłaby za wysoka, bo gmina się rozwija i trzeba w nią ciągle inwestować.
– Jakie byłyby skutki finansowe, gdyby poprawka przeszła?
– Skutek finansowy zgłoszonej poprawki nie przekracza 70 tys. zł. Czy to dużo, czy mało? Nikt z nas nie pogardziłby taką kwotą, ale budżet gminy to ok. 30 mln zł, a na ostatniej sesji zwiększyliśmy wydatki o 422 tysiące, w tym np. wydatki na telefony, znaczki i zakup innych usług o 45 tys. zł. Istnieją wyraźne przesłanki, że już w ubiegłym roku stawki były za wysokie, o czym świadczy ogromna kwota zastosowanych umorzeń – powyżej 200 tys. zł. Oznacza to, że wielu przedsiębiorców udokumentowało, iż nie stać ich na zapłacenie podatku.

 

„Tygodnik Olecki” nr 51 (311) z dnia 17.12.2003 r.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 02 stycznia 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę