Uroczystość otwarcia siedziby

13.10.2004

Dzisiaj, tj. 13 października br. odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej oraz Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”. Biuro obu organizacji mieści się w Olecku przy ul. Kolejowej 31 (budynek ODR, parter – pok. nr 3).

Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej ustanowiły:
1) Powiat Olecki,
2) Gmina Olecko,
3) Gmina Kowale Oleckie,
4) Gmina Świętajno,
5) Bank Spółdzielczy w Olecku,
6) Delphia Yachts S.A. w Olecku,
7) Zakłady Produkcyjno – Usługowe PRAWDA Spółka z o.o. w Olecku.

Główne cele Fundacji, to:
a) inicjowanie i popieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w regionie ukierunkowanych na:
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- wprowadzenie menadżerskiego modelu zarządzania oraz nowoczesnej organizacji pracy,
- realizację produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii materiałowo- i energooszczędnych,
- ochronę środowiska naturalnego,
b) inspirowanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w regionie a innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
c) wspomaganie inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo – technicznej oraz informacji,
d) wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego regionu oraz ochrony zdrowia,
e) wspieranie i integracja organizacji pozarządowych działających w powiecie,
f) wspieranie młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Prezesem Fundacji jest Celina Górska, pozostały skład Zarządu to:
- Henryk Stanisław Trznadel – wiceprezes,
- Iwona Marchewka – wiceprezes.

Członkami Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” są:
1) Powiat Ełcki,
2) Powiat Gołdapski,
3) Powiat Olecki,
4) Miasto Ełk,
5) Gmina Ełk,
6) Gmina Gołdap,
7) Gmina Olecko,
8) Gmina Wieliczki,
9) Gmina Kowale Oleckie,
10) Gmina Świętajno,
11) Gmina Stare Juchy,
12) Gmina Dubeninki,
13) Gmina Kalinowo,
14) Gmina Banie Mazurskie.


Cele Stowarzyszenia:
1) wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz rozwoju jego członków,
2) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia,
3) wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju jego członków,
4) promowanie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenie gmin – (członków Stowarzyszenia) między innymi poprzez zorganizowanie i przystąpienie do funduszów poręczeń kredytowych,
5) wzmocnienie promocji subregionu Ełk – Gołdap – Olecko jako atrakcyjnego turystycznie w województwie, kraju i za granicą,
6) tworzenie warunków współpracy organów administracji publicznej i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie,
7) wspieranie idei jednoczącej się Europy i Unii Europejskiej,
8) wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i technologii energooszczędnych,
9) wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych,
10) wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej (w tym zwłaszcza transgranicznej),
11) wspieranie członków w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest Sanisław Lucjan Ramotowski, wiceprzewodniczącym – Adam Jan Puza, sekretarzem – Jarosław Podziewski, skarbnikiem – Wacław Olszewski.

Małgorzata Adameit rzecznik prasowy UM w Olecku tel. (087) 520 19 50 www.olecko.pl  

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę