Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

27.03.2004

 Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest realizacją autorskiego programu wychowawczego Joanny Fabisiak – „wychowanie przez pracę i pomoc słabszym”. 

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu. Organizatorem Głównym Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” wraz z Samorządowymi i innymi Lokalnymi Komitetami Organizacyjnymi.
Działania zasługujące na wyróżnienie w Konkursie:
- konsekwentna pomoc potrzebującym,
- podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska,
- zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
- podejmowanie działań na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości,
- aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap – na szczeblu lokalnym
II etap – na szczeblu ogólnopolskim. 

 


 

Lokalna komisja zebrała się 25 marca 2004 roku. Komisja miała trudny wybór, ponieważ cała wytypowana w eliminacjach ósemka - to wspaniali młodzi ludzie, otwarci na dobro i niosący pomoc potrzebującym.
Komisja podjęła decyzję, że nasz powiat będzie reprezentowała Bożena Małgorzata Ofierowicz.
Bożenka mieszka w Dąbrówce Polskiej należy do szkolnego klubu "Caritas". Uczestniczy w wielu akcjach pomocy, zbiórkach żywności na rzecz ludzi ubogich oraz zbiórkach pieniędzy na rzecz szpitala. Odwiedza świetlicę socjaterapeutyczną, opiekuje się młodszymi dziećmi - pomaga im w nauce. Odwiedza i wspiera ludzi chorych, przebywających w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Jaśkach. Okazuje serce dla wszystkich - małych dzieci i osób starszych.

 

 

Krystyna Wiszniewska - Kierownik Wydz. Eduk. Starostwa
Teresa Gałaszewska – Komendant Hufca ZHP w Olecku 


Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę