Pokłosie II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Pogranicza

18.03.2004

 Okrzepła idea Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poeci Pogranicza Warmii i Mazur”, a zainteresowanie liryką twórców pogranicza województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego nie maleje.

 Symboliczna postać Michała Kajki towarzyszy kulturowej integracji regionów i środowisk. 
Konkurs otworzył słuchaczom i czytelnikom mało znane obszary pięknego słowa, które wyszło spod piór i komputerów ludzi z tej Ziemi: Grażyny Dobreńko, Tadeusza Dawidejta, Józefy Drozdowskiej, Wojciecha Marka Darskiego, Tamary Misztal i wielu innych. Ełckiej poetki od niedawna zabrakło wśród nas, pozostało po Niej słowo. 
Śladem słów, emocji, wrażeń i uczuć wyruszyli na drogi odkrywania cudzego i własnego piękna najwrażliwsi młodzi ludzie z wszystkich poziomów szkół na terenie powiatu. Wyłoniono w eliminacjach do finału około pięćdziesiąt osób, które 12 marca w auli Gimnazjum nr 2 rywalizowały o palmę pierwszeństwa. 
Turniejowi patronowali: Starosta, Burmistrz Olecka i Gazeta Olsztyńska. Organizacyjny aspekt imprezy spoczął na barkach dyrektora Gimnazjum nr 2 Władysława Gawrońskiego oraz dyrektor Beaty Stypułkowskiej z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, którzy przemiennie realizują przedsięwzięcie integracyjne. Z nimi współdziałały bezpośrednio pomysłodawczynie i pilotujące imprezę: Romualda Mucha-Marciniak i Dorota Teresa Włodarska, pożytkując ubiegłoroczne doświadczenia z cyklicznych imprez poetyckich oraz pierwszej edycji konkursu. 
Uroczystość uświetniły następujące osoby: wicestarosta Olecki – Alojzy Jurczak, Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, przedstawiciel Gazety Olsztyńskiej – Iwona Wiszniewska-Ropel, przedstawiciel Gazety Współczesnej – Jacek Mikołajczak, wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych – Marzanna Pojawa-Grajewska, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Recytatorów współczesnej poezji Pogranicza oceniło jury w składzie: przewodnicząca – p. Elżbieta Rowińska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej i członkowie: p. Marta Jeżewska – redaktor naczelny „Głosu Olecka”, p. Urszula Janiszewska – nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, p. Roman Karsztun – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”. 
Jury brało pod uwagę technikę i artyzm recytacji w skali punktowej od 1 do 5, a recytatorzy startowali w czterech kategoriach. Poszczególne występy zapowiadali: Ewelina Szeszko i Bartosz Chiliński – uczniowie Gimnazjum nr 2. Po zakończeniu przesłuchania kolejnej kategorii jury udawało się na obrady, a młodzież z nauczycielami na poczęstunek. 


 

Komisja w finale wyłoniła następujących laureatów:
• w kategorii I – klasy VI szkoły podstawowe: I miejsce – Joanna Czapska (przygotowała p. Eligia Bańkowska), II miejsce – Aneta Glińska (przygotowała p. Teresa Bucka), III miejsce Marek Godlewski (przygotowała p. Marzanna Brodowska). Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Dobrzyń (przygotowała p. Grażyna Jankowska), Aneta Kuprewicz (przygotowała p. Teresa Bucka);
• w kategorii II - klasy I i II gimnazjalne: I miejsce – Martyna Krzesicka (przygotowała p. Agnieszka Kopycka), II miejsce: Szymon Kaszkiel (przygotowała p. Wiesława Górska), II miejsce: Żaneta Oleksa (przygotowała p. Jadwiga Wasilewska), III miejsce: Małgorzata Krejpcio (przygotowała p. Barbara Staszewska). Wyróżnienia otrzymali: Lena Dąbrowska (przygotowała p. Anna Klimasara), Paweł Karpiński (przygotowała p. Wiesława Górska); 
• w kategori III - klasy III gimnazjalne: I miejsce: Romuald Giziewicz (przygotowała p. Jadwiga Wasilewska), II miejsce: Natalia Łobik (przygotowała p. Wiesława Górska), II miejsce: Michał Zieliński (przygotowała p. Eligia Bańkowska), III miejsce: Magdalena Chalecka (przygotowała p. Anna Klimasara). Wyróżnienia otrzymała Iwona Turowska (przygotowała p. Barbara Staszewska); 
• w kategorii IV - szkoły średnie: 
I miejsce: Paulina Węgrzynowicz (przygotowała p. Wiesława Górska), II miejsce: Malwina Skrypko (przygotowała p. Mariola Pezowicz), III miejsce: Magdalena Gontar (przygotowała p. Katarzyna Kamińska), III miejsce: Adam Łopacz (przygotował p. Wacław Klejmont). Wyróżnienie otrzymała Edyta Skindziul (przygotował p. Wacław Klejmont). 
Dzięki pomocy Starosty Powiatu Oleckiego, Burmistrza Olecka, właścicielce księgarni pani Zofii Siemaszko mogłyśmy przygotować nagrody książkowe i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu. 
Dyrektor Gawroński wręczył pisemne podziękowania nauczycielom, którzy przygotowywali młodzież do występów. 

Romualda Mucha-Marciniak, 
Dorota Teresa Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę