Wiadomości z ostatnich dni lutego

12.03.2004

 W lutym 2004 roku zginęła śmiercią  tragiczną ŚP ANIA - mieszkanka naszego miasta. 


Olecko, Gąski. Uczniowie bliżej wirtualnego świata. Nowe pracownie internetowe

Trzy szkoły, z terenu gminy Olecko, otrzymają nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. Do końca kwietnia 2004r. dwie placówki: w Olecku ( SP nr 1 i 3) oraz Szkoła Podstawowa w Gąskach otrzymają nowy sprzęt informatyczny.
- Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wytypował 55 placówek oświatowych do wyposażenia w pracownie komputerowe, w ramach projektu " Pracownia internetowa w szkole podstawowej" – informuje Alicja Mieszuk, rzecznik prasowa oleckiego ratusza.- Trzy placówki z naszej gminy znalazły się na liście rankingowej kuratorium. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji, poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Szkoły otrzymają w pełni wyposażone pracownie internetowe, składające się z dziesięciu multimedialnych stanowisk komputerowych, połączonych siecią lokalną oraz mobilny zestaw multimedialny.
- Przenośny komputer, wraz z wideoprojektorem, na pewno ucieszą uczniów – komentuje pani rzecznik.- Każde stanowisko w pracowni będzie miało dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie zapewniające możliwość korzystania z zasobów sieci oraz technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się.
Szkoły mają przygotować odpowiednie sale, umożliwiające swobodne rozmieszczenie m.in. 10 stanowisk komputerowych i serwera. Klasopracownie zostaną umeblowanie oraz odpowiednio zabezpieczone. Warunkiem wyposażenia szkoły w komputery jest przeszkolenie trzech nauczycieli na kursie "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej". Dyrektor szkoły lub jego zastępca powinien przejść szkolenie pt.: "Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz kreowaniu wizerunku szkoły", 
W każdej z wytypowanych placówek zostanie również powołany nauczyciel, pełniący funkcję opiekuna pracowni. 

Jacek Mikołajczak
 

Olecko. Nie oddadzą Słonecznej 
Mieszkańcy Słonecznej nie chcą, by dokonano kolejnej zmiany nazwy ich ulicy. Przypomnijmy, radny miejski Jarosław Bagieński wystąpił z inicjatywą uczczenia pamięci Andrzeja Legusa, rysownika popularnego nie tylko na Mazurach. Powszechny odzew olecczan był pozytywny. Niestety, inne zdanie na ten temat mają mieszkańcy ulicy Słonecznej, przy której stoi dom rodzinny artysty. 
- Nie chcemy kolejnych zmian - mówią zainteresowani, a raczej niezainteresowani. - Wcześniej mieszkaliśmy przy Cmentarnej, a teraz proponuje się nam Legusa. Mamy dosyć wymieniania dokumentów.
- Nie wymienimy dowodów osobistych, bo to nie tylko kłopot, ale i wydatek – dodają inni.
Oczywiście ten argument jest bezzasadny, ponieważ wymiana dokumentów, w sytuacji kiedy następuje zmiana nazwy ulicy jest zupełnie bezpłatna.
- Tak naprawdę mieszkańcy nie byli w stanie podać żadnych racjonalnych argumentów – komentuje radny Bagieński. - Poraziła mnie ich decyzja. 
Wobec oporu zainteresowanych J. Bagieński wycofał swój wniosek w trakcie obrad rady miejskiej. Doszło do tego w ostatni piątek. Burmistrz Wacław Olszewski podkreślił, że jeśli zainteresowani nie chcą zmian - należy to uszanować. Jak się dowiedzieliśmy, ulica imieniem Andrzeja Legusa powstanie za szpitalem powiatowym. 
- Mimo wszystko zamierzam zrealizować tę ideę – skomentował radny Jarosław Bagieński.

Jacek Mikołajczak


Olecko. Medale dla czterech. Popierają ludzi aktywnych
Jan Grzyb, radny miejski wystąpił z inicjatywą odznaczenia medalem „ Zasłużony dla Olecka” czterech osób, które znacząco wpłynęły na rozwój grodu nad Legą. Rzecz dotyczy Józefa Krajewskiego, rektora Wszechnicy Mazurskiej, Romana Prawdy, właściciela firmy „Prawda” oraz braci: Wojciecha i Piotra Kota, właścicieli stoczni „Delphia Yachts”, doskonale znanej w Polsce i poza granicami kraju. 
- Trzeba nagradzać osoby, które działają na rzecz społeczności lokalnej –stwierdza Jan Grzyb, przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu. - Należy docenić i promować ludzi aktywnych, również w kwiecie wieku, którzy są inicjatorami rozwoju miasta, w różnych dziedzinach, np. edukacji, czy gospodarki. 
Wniosek radnego Grzyba poprali: burmistrz Wacław Olszewski i Leszek Gałczyk, przewodniczący Rady Miejskiej. Prawdopodobnie do tematu członkowie komisji oświatowej powrócą w przyszłym tygodniu, a odpowiednia uchwała może zostać podjęta już w marcu, w trakcie sesji Rady Miejskiej. Do tej pory to prestiżowe dla olecczan wyróżnienie otrzymali: Ignacy Jasielun, Leon Mosiejko i Władysław Żurowski.

Jacek Mikołajczak 

 

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę