Sesja powiatowa...

24.05.2004

 Sesja powiatowa odbyła się w dniu 20 maja br. W sesji uczestniczyło 11 radnych na 15. Oto moje widzenie i rozumienie tej sesji. Z informacji Przewodniczącego Rady wynikało, że Wojewoda nie zatwierdził uchwały Rady dotyczącej zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na niektórych wodach publicznych z powodu niedopełnienia wymogów chociażby takich, jak kto ma oznakować te wody. 

 Z sprawozdania Starosty wynikły dwa posiedzenia Zarządu poświęcone głównie zmianom w budżecie powiatu w b.r. Starosta popiera inicjatywę fundacji “Zdrowe Olecko” w sprawie “Wspólnej fotografii Olecczan”, z której dochód przeznaczony byłby na potrzeby sprzętowe szpitala. Apeluje do wszystkich, którym nie jest obojętne zdrowie nas wszystkich, o wsparcie tej inicjatywy. Sprawa była już awizowana w “TO” z dnia 12 maja br. Ponadto Starosta ma własny pomysł w sprawie dokończenia budowy szpitala opiewający na kwotę 12 mln zł. W tej kwocie, wśród innych, jest pomysł zdobycia po 25zł od każdego statystycznego członka powiatu. W moim przekonaniu rzecz jest ze wszech miar godna wsparcia i poparcia społecznego. Wydaje się, iż taki obywatelski wydatek jest możliwy nawet dla najsłabszych. 

 

 

Dużo miejsca zajęła sprawa wprowadzona na sesji dotycząca opieszałości rolników w składaniu wniosków na dopłaty bezpośrednie. Z informacji Kierownika Powiatowego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa wynika, iż tylko 6% rolników złożyło takie wnioski. Apelował do wszystkich rolników z poparciem całej sesji o przyśpieszenie składania wniosków. Bezkolizyjnie termin ich składania upływa w dniu w dniu 15 czerwca br. Cała Jego załoga w aktualnym składzie 18 osób jest do dyspozycji rolników. Biuro Agencji mieści się na parterze dawnego Technikum Rolniczego /internat/ przy ul. Gołdapskiej i pracować będzie w miarę potrzeb rolników w wydłużonym czasie pracy. Interes prosty, warto skorzystać z zaofiarowanych kwot w wysokości nawet do sześciuset złotych od hektara.
Bardzo dużo dyskutowano na temat patologii wśród młodzieży - skutki i działania w zakresie profilaktyki. Ten temat łączył się z bezpieczeństwem. Było dużo słusznych i mądrych haseł i wypowiedzi. Do nich między innymi należały:
- wzmóc nadzór nad placówkami, szczególnie handlowymi, sprzedającymi nieletnim używki, a głównie alkohol,
- wzmóc pedagogizację rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Wszystko to jednak, jeśli nie ma być zmarnowane jak dotychczas, należałoby nie tylko moim zdaniem, ująć w konkretny program rozpisany do realizacji na wszystkich, którym nieobojętne są te sprawy. Stworzyć zespół koordynujący te działania i konsekwentnie i uparcie go realizować. To dopiero może przynieść rezultaty. W przeciwnym bowiem razie zakończy się, jak często, na “gadce” i słomianym zapale.
Na zakończenie odnotować należy wprowadzony na sesji i uchwalony program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wacław Kozłowski

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę