Wiadomości z 5 numeru "Tygodnika Oleckiego”

16.02.2004  
Sąd w Olecku
Wstępne ustalenia pomiędzy delegacją Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, a Urzędem Miejskim mówią o zaadoptowaniu do potrzeb sądu budynku położonego przy ulicy Kopernika. 14 stycznia obyła się wstępna lustracja obiektu. 
Aby dostosować budynek do potrzeb sądu miasto musiałoby ponieść koszty sięgające około 1,5 miliona złotych. Z jednej strony jest to olbrzymi ciężar dla miasta i okolicznych gmin, z drugiej strony taki wydatek wydaje się niezbędny.
Istnieje też projekt przejęcia na potrzeby sądu Ośrodka “Skarpa”. Burmistrz prowadził rozmowy z obecnym dzierżawcą ośrodka oraz z właścicielem budynku – Izbą Skarbową w Olsztynie. 
Ostateczne rozmowy miały być przeprowadzone 30 stycznia w Ministerstwie Finansów, gdzie o pomyślne załatwienie sprawy ulokowania sądu w Olecku mieli starać się wspólnie starosta i burmistrz.


Zdecydowano, że w ośrodku "Skarpa" sądu nie będzie.

Kotłownia na biomasę...
może powstać w Olecku. Są prowadzone rozmowy w tej sprawie. Najważniejszym problemem jest sfinansowanie przedsięwzięcia.
“Zrobię dokładne rozeznanie jakie są możliwości dofinansowania budowy takiej kotłowni” – oświadczył na ostatniej sesji Rady burmistrz Wacław Olszewski. 
Wstępne ustalenia przewidują , że kotłownia miałaby moc 15 megawatów. Wraz z siecią przesyłową kosztowałaby około 15 mln złotych.

Remonty chodników w Olecku
Po ustaleniach z władzami wojewódzkimi mają być w roku bieżącym wyremontowane chodniki przy Tunelowej, Wojska Polskiego, Słowiańskiej. Województwo ma na remont zapewnić materiały, zaś gmina poniesie koszty robocizny remontu.

 


Wczesna wiosna?

APEL
Prezes Klubu “Czarni” Józef Wasilewski wraz z Zarządem MLKS CZARNI OLECKO zwracają się z gorącą prośbą i apelem do byłych zawodników, trenerów i działaczy Klubu “Czarni” o przekazywanie do siedziby Klubu zdobytych przed laty przez Klub trofeów sportowych: pucharów, dyplomów, proporczyków i innych.
Pragniemy wszystko zebrać w jednym miejscu i wyeksponować w holu budynku MOSiR (przy stadionie) w bardzo dużej gablocie.
Jest to bardzo dobre miejsce do utworzenia małego muzeum sportu oleckiego, aby wszyscy mieszkańcy, kibice i przede wszystkim młodzi ludzie mogli oglądać trofea zdobyte przez naszych oleckich sportowców.
ZAPRASZAMY

Ulica imienia Andrzeja Legusa
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Jarosław Bagieński zgłosił wniosek by nazwę ulicy Słonecznej zmienić na im. Andrzeja Legusa. Przy ulicy tej stoi rodzinny dom artysty. Rodzice Andrzeja Legusa pragną zorganizować tam małe muzeum poświęcone twórczości syna.
Andrzej Legus był znanym w całym kraju grafikiem i rysownikiem. Rysował m.in. do “Wprost” oraz współredagował miesięcznik “Kartki”. Podczas “Przystanku Olecko” zrealizował wiele pomysłów twórczych, m.in. “drzewo życia”. Przy Regionalnym Ośrodku Kultury istnieje prowadzona przez Zbyszka Terepkę Galeria Sztuki Prawdziwej im. Andrzeja Legusa.

Tygodnik Olecki nr. 5/2004 Bogusław M. Borawski

 

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę