Walne Zebranie Członków Sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego “Promenada”

15.02.2004  
14 stycznia 2004 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Sportowego Klubu Tańca Towarzyskiego “Promenada”. Jednym z punktów obrad był o przedstawienie sprawozdań merytorycznych z działalności Klubu za rok 2003. W imieniu Zarządu przedstawili je: sekretarz Elżbieta Giglewicz i trener Grzegorz Klekotko. E. Giglewicz poinformowała zebranych o podjętych działaniach promujących Klub. 

Były to m.in.: publikacje artykułów o sukcesach tancerzy na ogólnopolskich turniejach tańca, funkcjonująca od marca strona intemetowa autorstwa tancerki Magdaleny Zientarskiej  www.promenada.friko.pl opracowanie materiałów na temat Klubu do Informatora Organizacji Pozarządowych oraz własnego folderu, udział tancerzy w licznych imprezach kulturalnych w mieście (Melpomena, MaKaTa, Piknik z Przyjaciółmi, koncert zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koncert charytatywny na rzecz Oddziału Dziecięcego Szpitala w Olecku, koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz liczne pokazy w szkołach w Olecku, Świętajnie i Mazurach), prezentacja własnego stoiska oraz pokaz tańca podczas II Forum Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowanie II Turnieju Tańca Towarzyskiego “Tęcza 2003” oraz III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Olecka, w którym wzięło udział 141 par z 23 polskich klubów, przeprowadzenie konkursu plastycznego “Nie alkohol i używki – tylko taniec towarzyski” adresowanego do szóstoklasistów gminy Olecko. Pani sekretarz poinformowała o przystąpieniu “Promenady” do Warmińsko-Mazurskiego Związku Tańca Sportowego oraz wyborze p. Grzegorza Klekotko na członka jego Zarządu. W dalszej części nadmieniła, iż przedstawiciele Klubu wzięli udział w kilku spotkaniach organizacji pozarządowych oraz w trzydniowym szkoleniu “Razem można więcej” zorganizowanym przez Urząd Miejski w Olecku i “Wspólnotę wiejską” z Kijewa.
Istotnym zadaniem Zarządu było także pozyskanie środków finansowych na rzecz Klubu. Złożył on liczne wnioski o dotacje (m.in. do Starostwa, Urzędu Miasta, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Zorganizował również spotkanie z burmistrzem Wacławem Olszewskim, na którym omówiono sprawy związane z finansowaniem działalności “Promenady”. Do Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Olecku skierował prośbę o ujęcie organizacji IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w budżecie gminy na 2004 rok. Pozyskane środki zostały w większości przeznaczone na organizację III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza. Klub dofinansował również kilka wyjazdów tancerzy na ogólnopolskie turnieje oraz pokrył częściowo koszty pobytu na obozie letnim.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał trener Grzegorz Klekotko. Przedstawił on sprawozdanie z działalności sportowej Klubu. Poinformował zebranych, iż w roku 2003 składkę członkowską w naszym Klubie opłaciło 121 osób, w tym 93 tancerzy. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu w 3 grupach o różnym stopniu zaawansowania. Poza tym do wakacji prowadzone były dodatkowe zajęcia dla tancerzy klasy “C”. 


Zostały również przeprowadzone 4 dodatkowe szkolenia w Olecku: jedno z tańców standardowych i trzy z latynoamerykańskich oraz z psychologii sportu z trenerami z Warszawy i Olsztyna. Tancerze Klubu skorzystali dodatkowo z pięciu bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w Olsztynie przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Tańca Sportowego prowadzonych przez najlepszych polskich szkoleniowców. Klub zorganizował dwa obozy kondycyjno-szkoleniowe w sezonie letnim i zimowym. Wzięło w nim udział odpowiednio 56 i 59 osób.
W 2003 roku tancerze reprezentowali Klub na 36 ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach sportowego tańca towarzyskiego w różnych miastach Polski, m.in. w Elblągu, Krakowie, Zamościu, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Ostrołęce, Iławie, Olsztynie, Łomży, Mławie, Płońsku, Malborku, Makowie Maz. i w okolicznych miastach województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, skąd przywieźli 65 medali (17 złotych, 24 srebrne i 24 brązowe). Jest to wynik rekordowy w porównaniu z rokiem 2002, gdy zdobyliśmy 26 medali na parkietach całej Polski. Świadczy to o rosnącym doświadczeniu i poziomie sportowym naszych par. Podkreślił, że jest dumny jako trener z tych osiągnięć, których wielu jego kolegów może pozazdrościć. Szczerze pogratulował wszystkim medalistom, życząc im dalszych sukcesów, a tym, którym to się nie udało – życzył stanięcia “na pudle” w bieżącym roku. P. Klekotko poinformował również, że siedem par awansowało do wyższej klasy: cztery uzyskały klasę “B”, a trzy klasę “C”.
Trener Grzegorz Klekotko powiedział, że cieszy go przede wszystkim fakt, iż nazwa klubu z Olecka znana jest już bardzo dobrze w polskim środowisku tanecznym. Najbardziej jednak zadowolony jest z tego, że dzieci i młodzież mają swoją pasję i hobby, w którym mogą się realizować. Podziękował przy tym wszystkim rodzicom, którzy podzielają pasję swoich dzieci, angażują się w wyjazdy na turnieje, sprawują opiekę podczas obozów, pomagają w organizacji turniejów. Powiedział, że bez ich pomocy nasz Klub takich sukcesów na pewno by nie osiągnął. Na koniec poinformował o swoim osobistym sukcesie — zdaniu w Krakowie egzaminów sędziowskich. Dwie osoby w Polsce w ubiegłym roku dołączyły do grona sędziów – pani z Warszawy i pan z Augustowa, trener naszego oleckiego klubu tańca “Promenada”.
W dalszej części Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o zmianach w statucie i rozpoczęciu procedury uzyskania przez Klub statusu organizacji pożytku publicznego. Następnie, po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonali wyboru nowych władz. Klub reprezentować będzie Zarząd w składzie: Jacek Kaczor – prezes, Renata Dunaj – wiceprezes, Ewa Kropiwnicka – skarbnik, Krystyna Zientarska – sekretarz, Elżbieta Giglewicz – członek, Grzegorz Klekotko – członek, Aleksander Giglewicz – członek. Do pracy w Komisji Rewizyjnej wybrano: p. Janinę Kobylińską, p. Barbarę Gulbierz i p. Janinę Zabłocką.
Życzymy nowym władzom owocnej pracy na rzecz Klubu, a tancerzom sukcesów na parkietach całej Polski.

Sekretarz Walnego Zebrania Elżbieta Giglewicz
 

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę