Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia

04.02.2004  
30 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 
odbyła się konferencja poświęcona Lokalnemu Porozumieniu na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Oleckim. 
Czterdzieści siedem podpisów znalazło się pod deklaracją współpracy tej treści: 
„My, niżej podpisani deklarujemy, wykorzystując wszelkie możliwe zasoby i opierając się na idei wspólnego działania, w celu zwiększenia zatrudnienia i poprawy jakości życia mieszkańców czynić Powiat Olecki przyjaznym przedsiębiorczości i społecznym inicjatywom. Poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Powiatu, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu będziemy zmierzać do gospodarczego, ekonomicznego, infrastrukturalnego rozwoju Powiatu. Działania te przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia doprowadzą do zwiększenia aktywności i zasobności mieszkańców”. 
Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu oleckiego, pracodawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji finansowych 
W konferencji wzięło udział niemal 70 osób. W trakcie spotkania Celina Górska, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie zaprezentowała ideę Lokalnych Porozumień oraz główne cele założeń opracowanych przez zespół mieszkańców powiatu oleckiego uczestniczących w projekcie. Wszelkie działania mają wspierać lokalne inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy oraz promować i poprawiać jakość oferty turystycznej w powiecie. 

 


Henryk Trznadel - z-ca burmistrza Olecka podpisuje się pod Kartą Porozumienia

Jowita Woronko, członek grupy roboczej, przedstawiła cele i założenia programowe Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, która obecnie jest w trakcie przygotowania do rejestracji. O strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO opowiedział Alojzy Jurczak-v-ce starosta olecki. 
Lokalne Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia są efektem projektu finansowanego ze środków programu UE, w którym uczestniczyło kilkanaście osób, wytypowanych z różnych środowisk naszego powiatu. 

 Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku  info@um.olecko.pl 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 04 lutego 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę