Nowa ulica Czesława Niemena czy Cypriana Kamila Norwida?

03.02.2004  

Pod obrady sesji Rady Miejskiej wpłynął wniosek o przegłosowanie uchwały o nadaniu jednej z ulic im. C. K. Norwida. Kontrwnioskiem było nazwanie tej samej ulicy imieniem Czesława Niemena.
Radni zadecydowali jednym głosem, że ulica będzie nosiła nazwę Norwida. 
Jednak już podczas obrad sesji w kuluarach zaczął dominować pogląd, że nazwanie uliczki im. Niemena miałoby także sens, tym bardziej, że to właśnie Niemen przybliżył polskim melomanom twórczość Norwida. Najprawdopodobniej podczas lutowej sesji Rady jeszcze raz nastąpi głosowanie tej uchwały.


 

Takie zmiany tej samej uchwały były już praktykowana przez obecną Radę. Można tutaj podać przykład trzykrotnego głosowania nad pożyczką na ocieplenie ścian Gimnazjum nr 2. Za każdym razem radni głosowali nad projektem uchwały ze skutkiem prawnym odwrotnym od poprzedniej.
Nadanie ulicy nazwy Czesława Niemena jest upamiętnieniem twórczości tego wielkiego artysty, jak również znaczącym chwytem marketingowym. Fakt nadania i istnienia tego typu nazwy można szeroko wykorzystać w reklamie miasta. Zapewne radni wezmą wszystkie te przesłania pod uwagę, tym bardziej, że Czesław Niemen był również twórcą pięknych poetyckich tekstów.

“Tygodnik Olecki” nr 5(319)

 

Ostatnia aktualizacja: 03 lutego 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę