Odbyła się próbna Nowa Matura 2005

22.11.2004

Czym się różni Nowa Matura od „starej” ?
Od kwietnia 2005 absolwenci liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w nowej formie. 
Podstawowe cechy, którymi ten egzamin różni się od „starej matury” :
- abiturienci w całej Polsce będą zdawać taką samą maturę
- matura będzie oceniana według tych samych, jasno określonych, kryteriów
- egzamin będą oceniać zewnętrzni egzaminatorzy
- wyniki matury będą uznawane przez wyższe uczelnie jako część egzaminu wstępnego

Jakie przedmioty trzeba zdawać?
Tak naprawdę, żeby uzyskać świadectwo dojrzałości wystarczy zdać maturę na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów obowiązkowych. Są to:
- język polski (ustny i pisemny)
- język obcy nowożytny (język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, portugalski, słowacki lub szwedzki)
- jeden dodatkowy przedmiot z listy dziesięciu przedmiotów obowiązkowych (biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu).
- ( język mniejszości narodowych tylko dla uczniów w klasach z językiem mniejszości narodowej).

Ile punktów trzeba uzyskać, aby zaliczyć egzamin?
Świadectwo dojrzałości otrzyma ten, kto zda egzamin z przedmiotów obowiązkowych, w każdej części, na poziomie podstawowym na co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania.

Czy certyfikaty zwalniają z matury?
Żadne międzynarodowe certyfikaty nie zwalniają z Nowej Matury, jednak podstawą do zwolnienia z matury z danego przedmiotu jest zdobycie tytułu laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej.

 

 

 

Poziomy maturalne
Oprócz języka polskiego w części ustnej i języka mniejszości narodowych (zdawanego, rzecz jasna, tylko przez używające go mniejszości), który zdawany jest na jednym poziomie, wszystkie egzaminy mają poziom podstawowy i rozszerzony zdecydowanie różniące się zakresem wiedzy i umiejętności.
Jedynie egzamin ustny z języka nowożytnego zdajemy albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym. Oznacza to, że aby przystąpić do poziomu rozszerzonego nie trzeba, a nawet nie można zdawać najpierw podstawowego. Jeżeli jednak zdecydujesz się zdawać jakikolwiek inny przedmiot na poziomie rozszerzonym, oznacza to, że najpierw musisz zaliczyć poziom podstawowy, następnie zaś możesz poprosić o arkusz na poziomie rozszerzonym lub wycofać się w momencie oddania arkusza na poziomie podstawowym. 

Przedmioty dodatkowe
Oprócz koniecznego minimum, czyli trzech przedmiotów na poziomie podstawowym koniecznych do zaliczenia matury, istnieje jeszcze możliwość zdawania przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym oraz „dobrania” sobie jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych - ich lista zawiera te same przedmioty, co z listy przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowo język obcy nowożytny, informatykę , język łaciński i kulturę antyczną, język grecki i kulturę antyczną oraz język grupy etnicznej. Oczywiście nie można zdawać tego samego przedmiotu dwa razy, tak więc , jeżeli na przykład wybraliśmy historię w części obowiązkowej, to jako przedmiot dodatkowy możemy jedynie wybrać inny przedmiot z listy np. geografię. Podobnie z językiem obcym nowożytnym: możemy w części dodatkowej zdawać drugi język, ale musi to być inny język niż ten wybrany jako przedmiot obowiązkowy. Przedmioty dodatkowe możemy zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym (tzn.musisz rozwiązać OBYDWA ARKUSZE - PODSTAWOWY + ROZSZERZONY)
Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale jest wpisany na świadectwo dojrzałości.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę