Uroczystości obchodów Święta Niepodległości 

15.11.2004

Uroczystość obchodów Święta Niepodległości rozpoczęła się 11 listopada 2004 r. Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Olecku. 

Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty pod tablicami pamięci w kruchcie kościoła, a następnie pod krzyżem misyjnym oraz pod pomnikiem.
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku otrzymał z rąk starosty złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Z kolei Janina Maciukiewicz i Mieczysław Legus odebrali srebrny medal opiekuna miejsc pamięci narodowej. 

 

 

 


Małgorzata Adameit (0-87 520 19 50)

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę