Góry śmieci

21.04.2004

 Służby upoważnione przez burmistrza zaczęły kontrolę dokumentacji związanej z wywozem odpadów u właścicieli nieruchomości.
W związku z tym, że zjawisko tworzenia się w kolejnych miejscach „dzikich wysypisk śmieci” w ostatnich miesiącach nasiliło się, służby upoważnione przez burmistrza kontynuują systematyczną kontrolę dokumentacji związanej z wywozem odpadów. 

Teoretycznie każdy jest świadomy tego, że ma obowiązek dbania o czystość i porządek. Praktyka pokazuje, że jest inaczej.
Wytwarzane przez nas odpady winny być zebrane i właściwie zagospodarowane. Niewiele pomogą akcje typu „Sprzątania świata” jeśli będziemy tolerować i poprzez brak reakcji, przyzwalać na życie wokół śmietnisk. 

 

 

 

Sezon turystyczny jeszcze się nie rozpoczął więc winni są wśród nas. Często podnoszone argumenty związane z trudną sytuacją ekonomiczną kontrolowanych nie powinny być usprawiedliwieniem dla takiego stanu. 

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać czystość i porządek przez:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów,
- zawarcie, z podmiotem uprawionym do świadczenia usług w zakresie odbioru i wywozu śmieci, umowy na ich odbiór,
- udokumentowanie korzystania z usług w/w jednostek poprzez okazanie osobie upoważnionej przez burmistrza, umowy na wywóz śmieci oraz rachunku za opłacenie usługi.
Warto nadmienić, że odbiór i wywóz odpadów z nieruchomości może wykonywać podmiot, który uzyskał zezwolenie burmistrza na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.
W przypadku udowodnienia niewykonania obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości przepisami prawa burmistrz skorzysta z przepisów Kodeksu Karnego. 

Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku tel. (087) 520 19 50 www.olecko.pl  

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę