Zebranie spółdzielcze - SM Olecko

14.04.2004

 W dniu 29 marca br. o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbyło się zebranie grupy członków SM na Osiedlu “Zielone” będące realizacją postulatów z zebrania Przedstawicieli SM z 2 lutego br. W zebraniu, jak nigdy, tłumnie uczestniczyli spółdzielcy. Oznaczać to może zrozumienie sensu słów: “Bierzcie swoje sprawy w swoje ręce”.

Zabranie rozpoczęła Pani Prezes Zarządu zapoznając z “Regulaminem zebrania grup członkowskich SM Olecko”. Wynikł problem ważności zebrania, a w zasadzie realizacji odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 

 

 

W liście osób podpisujących się za odwołaniem zabrakło ich numerów PESEL, zgodnie z nieżyciowym aktem prawnym. Postanowiono jednak odstąpić od tego. Wybrano prezydium zebrania, na którego czele stanął Pan Wacław Sapieha. Dla porządku zebrania dokonano wyboru składu Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej. 
Pani Prezes przedstawiła krótką informację na temat bieżącej działalności Spółdzielni zapewniając, że Spółdzielnia ma się dobrze. Najbardziej gorącymi punktami zebrania było odwołanie obecnych członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Teresy Łukaszewicz i Pana Leszka Gałczyka oraz wybór nowych. Po burzliwej dyskusji za i przeciw, łącznie z zainteresowanym Panem L. Gałczykiem,  przystąpiono do tajnego głosowania. W jego wyniku głosowało 117 osób, z czego ważnych było 106 głosów, które rozłożyły się następująco: 88 za odwołaniem a 18 przeciw. Dotyczy to Pana Gałczyka. Na Panią T. Łukaszewicz: 33 głosy za odwołaniem, przeciw 24. W wyniku wyboru nowych członków RN wybranymi zostali: Pani Maria Andrejczyk – 55 głosów oraz Pan Tadeusz Dzieszkiewicz – 51 głosów. W przerwach między głosowaniami odbyła się dyskusja na tematy żywo interesujące Spółdzielców. Były pytania i odpowiedzi. Jak można było zauważyć, wszyscy byli ukontentowani. W kuluarach usłyszałem (według mnie sensowne) głosy mówiące o bylejakości wyborów. Twierdzono, że powinny one być przemyślane pod kątem doboru osób do RN tak, aby reprezentowały one wszystkie działalności występujące w funkcjonowaniu Spółdzielni, tj. ekonomiści, budowlani, elektrycy, instalatorzy itd. Taki dobór pozwoliłby na równomierne i właściwe traktowanie każdej z działalności dla dobra spółdzielców. 
Na zakończenie wybrano przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli, którym został Wacław Sapieha (52 głosami). W.K.

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę