Marcowa Sesja Miejska

08.04.2004

 Sesja odbyła się w dniu 25 marca 2004 r. o godz. 16°°. Pod adresem Radnych i Burmistrza należy się kilka uwag krytycznych, które najprawdopodobniej będą przyjęte jak dotychczasowe, czyli jak przez głuchoniemego.
Przyjęto uchwały związane ze zmianaą obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zdążyłem rozmawiać z kilkoma rodzicami co o tym sądzą. Wszyscy jednoznacznie oświadczają, iż jest to dowód na ich lekceważenie, gdyż nie spróbowano nawet poprzez szkoły zasięgnąć opinii o tych zmianach. „Jest to decydowanie o nas i naszych dzieciach bez nas.” Jest to wielowątkowo antypedagogiczne. 
We wnioskach i interpelacjach radnych wpłynęła ciekawa interpelacja jednego z radnych – konieczna upowszechnienia i realizacji. Jest ona załączona w całości pod niniejszym. Warte również skomentowania są podjęte dwie uchwały wprowadzone na sesję przez Burmistrza niejako od kuchni. Pierwsza dotyczy przygotowania planu rozwoju gminy Olecko w ramach takiego dla całego powiatu. Wartość tego opracowania przez wyspecjalizowaną firmę wynosić ma prawdopodobnie 7 tys. zł. Jest to bez wątpienia pożyteczne i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby w przeszłości nie istniały już podobne opracowania. Wydano na nie pieniądze, a efekty? Czy to nie brak gospodarności groszem publicznym?!. Na zarzut w tej sprawie Burmistrz odpowiedział, iż plan rozwoju gminy będzie inny jak te z przeszłości. Jestem również przekonany, że będzie to inny plan, tylko czy wydatek będzie zrekompensowany w efektach? 
Druga uchwała dotyczy zmian w budżecie na 2004r., uchwalonym w lutym br. z uwagi na zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Procedura niekonieczna, gdyby więcej staranności dołożono przy opracowywaniu planu budżetu, który był również opiniowany – i to bez zastrzeżeń – przez tę Izbę. 

W.K.

 

 

 

Interpelacja
Każdego roku w okresie wiosny, lata i jesieni w parku i na ulicach wokół Placu Wolności w Olecku grupy młodych ludzi bezkarnie zakłócają porządek. Polega to na urządzaniu grupowych pijackich libacji, awantur, agresywnym zachowaniu wobec przechodniów. Bardzo częste są bójki i awantury. Na ulicach urządzane są nadzwyczaj niebezpieczne wyścigi samochodów. Ma to miejsce szczególnie w piątki, soboty i niedziele.
Takiej sytuacji nie można dłużej tolerować. Opinia o Olecku jako mieście niebezpiecznym zaczyna się upowszechniać. Na nic zda się niemały wysiłek włożony przez miasto w budowę obiektów i tras turystycznych, jeżeli nie zapewnimy bezpieczeństwa i spokoju turystom i mieszkańcom.
W związku z tym proponuję podjęcie zdecydowanych działań, które mogą radykalnie poprawić sytuację:
1. Ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu w sklepach spożywczych do godz. 22. Jest w Olecku wystarczająca ilość restauracji i barów czynnych praktycznie całą noc.
2. Nasilenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
3. Wystąpienie do właściwych instancji o zwiększenie ilości patroli policyjnych na ulicach miasta.
4. Wprowadzenie kategorycznego zakazu spożywania alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi. Powinny być określone wyraźnie miejsca, gdzie wolno spożywać alkohol.
5. Rozważenie wprowadzenia na obszarze miasta ograniczenia prędkości do 50 km/h. Zbędne byłyby wtedy istniejące ograniczenia do np. 40 km/h, które z reguły nie są przestrzegane.
6. Uwzględnienie – przy współpracy z powiatem – przebudowy skrzyżowań, przede wszystkim przy Placu Wolności. Małe ronda sprawdziły się wszędzie i nie ma powodu, aby nie wprowadzić ich w Olecku. Pragnę zaznaczyć, że opinia wielu mieszkańców naszego miasta jest w tym zakresie jednoznaczna: nie wolno dłużej tolerować zawłaszczania miasta przez grupy zdemoralizowanej, pozbawionej jakiejkolwiek opieki wychowawczej młodzieży.
Stanisław Nowel

„TO” nr 13 (327) „TO” nr 14 (327)

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę