Sesja powiatowa...

28.04.2004

 
odbyła się w dniu 22 kwietnia b.r. o godz, 12°° z porządkiem publikowanym w prasie lokalnej. Na 15. radnych obecnych było 14. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący bardzo miłym akcentem. Złożył w imieniu własnym i Rady życzenia z kwiatami Panu Staroście z okazji przypadającej w dniu 23 bm. rocznicy Jego urodzin. 

Z informacji Przewodniczącego usłyszałem o skargach obywateli na działalność niektórych wydziałów Starostwa oraz o sposobach ich załatwienia. Ponadto władze wojewódzkie proponują wszystkim samorządom wziąć udział w Warszawie w dniu 12 maja br. w proteście w sprawie wypowiedzenia kontraktów Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Temat ten przewijał się przez całą sesję i do końca nie usłyszałem decyzji czy nastąpi taki wyjazd. 
Z informacji Starosty odnotowałem: W dniu 27 b.m. nastąpi ustalenie i zatwierdzenie przebiegu obwodnicy Olecka w szczegółach. Jak wcześniej informowałem, przebiegać ona będzie od Sedrank do Kukowa i wynosić będzie około 7 km. 
Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków olecki park miejski wraz z urządzeniami został wpisany do rejestru zabytków. Z dniem 1 maja b.r. nastąpi zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji, w związku z odejściem dotychczasowego na emeryturę. Jego miejsce zajmie dotychczasowy zastępca, Pan Kondracki.
Usłyszałem ponadto, że Zarząd przyjął sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2003 r. Ktoś będzie zapewne uważał, że czepiam się, ale tego nie można pominąć milczeniem. Jak to jest, że tak ważna społecznie jednostka składa sprawozdanie, a społeczeństwo dowiaduje się tylko tyle, że zostało ono przyjęte?

Czy to nie kpina? 
W zapytaniach i interpelacjach radnych odnotować należy fakt zaśmiecenia i brudu wokół jeziora Oleckie Wielkie, zgłoszony przez radnego M. Świerszcza. Należałoby to posprzątać jeszcze przed sezonem turystycznym i zadbać o dalsze nieśmiecenie. Od siebie dodałbym również zadbanie o czystość w mieście, która tak na co dzień ma wiele do życzenia. Niedopałki papierosów, papierki itp. to obrazek codzienny na naszych chodnikach. Jest to wynikiem niskiego poziomu kultury nas wszystkich. Dużą rolę do odegrania w naprawie tego stanu rzeczy mamy wszyscy, na czele z policją. Przyłapywać “śmieciarzy” i po prostu karać. 


Przy tej okazji pragnę przytoczyć takie oto zdarzenia, których nigdy nie zapomnę. Będąc w Niemczech i idąc ulicami Lipska z kolegą częstowaliśmy się cukierkami. Kolega nieopatrznie wyrzucił papierek z cukierka na chodnik. Za nami szła dziewczynka w wieku ok. 8 lat. Podniosła papierek i zwróciła go koledze, jak zrozumieliśmy, mówiąc, że to jego zguba. Nie wyobrażasz sobie, Szanowny Czytelniku, jakie to na nas odniosło wrażenie i wstyd. Drugi przykład – siedzę w samochodzie na parkingu w Ełku i palę papierosa. Popiół z niego poprzez szybę strząsam na parking. Zauważył to milicjant i ukarał mandatem. Czy słusznie? Oczywiście! Warto to już od przedszkola uświadamiać.
Po krótkiej dyskusji Rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 
i udzieliła absolutorium dla Zarządu. Jedyną niepokojącą rzeczą jest zbyt duże zadłużenie, wynoszące 40,3% w stosunku do prawnie dozwolonego, tj. 60%.
Z oceny funkcjonowania spółki “Olmedica” odnotować należy zysk za 
I kwartał br. wynoszący ponad 45tys. zł brutto oraz to, że wyżywienie pacjentów poprawiło się. Likwidacja SP ZOZ postępuje sprawnie nadal, a zadłużenie z ponad 10 mln zł zmalało do ponad połowy. Do tego przyczynił się nawet Burmistrz Olecka, umarzając podatek w kwocie ok. 4,5 tys. zł.
Wartym odnotowania jest uchwalenie Statutu Powiatu Oleckiego. Niespodziewanie wynikł spór i dyskusja na racje pomiędzy Przewodniczącym Komisji Statutowej, radnym J. Kuczyńskim, 
a przewodniczącym Rady ze Starostą 
i wicestarostą. Siła na jednego. Spór dotyczył składu Zarządu. Komisja proponowała skład trzyosobowy (obecnie 4 osoby). Na wniosek ww. Panów przegłosowano skład czteroosobowy?? 
Ponadto Komisja proponowała powiększyć skład Komisji Rewizyjnej z trzech osób do czterech. Sytuacją powtórzyła się jak wyżej. W zapisie pozostał skład 3-5 osób, czyli pozostanie status quo. 
Rada uchwaliła, na wniosek Przewodniczącego Rady, podwyżkę dla Starosty. Jak zrozumiałem, Jego pobory obecnie wynosić będą 7.100 zł brutto.
Warta jest jeszcze odnotowania podjęta uchwała o zakazie używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na niektórych wodach publicznych. Jak zrozumiałem chodziło o dopuszczenie tych pojazdów między innymi na jeziorach Dobki i Olecko Małe. Tak proponował między innymi Burmistrz Olecka. Rada jednak w głosowaniu sprzeciwiła się temu, co na pewno pozytywnie zostanie przyjęte w społeczeństwie.
Najbliższa sesja Rady Powiatowej, zgodnie z informacją Przewodniczącego, odbędzie się 20 maja br.

Wacław Kozłowski “TO” nr 17 (331) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę