Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych

18.12.2004

 W dniu 7.12.2004r. odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku III Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Organizatorami turnieju byli:
- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku.
Środki na tę imprezę sportową przekazało Starostwo Powiatowe w Olecku. Otwarcia turnieju dokonał Pzrewodniczący Rady Miejskiej w Olecku Leszek Gałczyk.

W sportowych zmaganiach wzięło udział 52 zawodników z jedenastu ośrodków województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: Warsztat Terapii Zajęciowej – Augustów, Środowiskowy Dom Samopomocy – Augustów, Warsztat Terapii Zajęciowej – Gołdap, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – Gołdap, Dom Pomocy Społecznej – Węgorzewo, Warsztat Terapii Zajęciowej – Sejny, Szkoła Podstawowa nr 4 – Olecko, Gimnazjum nr 1 Olecko, Ośrodek Szkolno Wychowawczy – Olecko, Środowiskowy Dom Samopomocy – Olecko, Warsztat Terapii Zajęciowej – Olecko.

 

 

 

 

 

 

Turniej ten mógł się odbyć dzięki gościnności i pomocy Dyrektora LO Leszka Olszewskiego oraz wsparcia udzielonego przez nauczycieli wychowania fizycznego: Krystynę Stasiak, Wojciecha Pilichowskiego, Krzysztofa Suchockiego, pracowników ROK “Mazury Garbate” oraz wolontariuszy – uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Olecku. 
Nieoceniony wkład w sprawne przeprowadzenie turnieju włożył Marek Kondracki – sędzia główny, Marzena Świniarska i zawodnicy klubu Czarni Olecko.
Swoją pomoc rzeczową okazali również Państwo Helena i Jerzy Milewscy, Irena i Piotr Suchoccy jak również Pan Krzysztof Suchocki.

Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, pamiątkowe dyplomy i upominki.
Na miejscach od I - III uplasowali się następujący zawodnicy:
Grupa A: 1. Anna Zielińska (WTZ Olecko), 2. Sylwia Krzyżewska – Gimnazjum nr 1 Olecko, 3. Agnieszka Grygajtys – WTZ Gołdap.
Grupa B: 1. Katarzyna Grudzińska – SP 4 Olecko, 2. Alina Grajko – SP 4 Olecko, 3. Cecylia Turowska – WTZ Augustów. 
Grupa C: 1. Krzysztof Michalewicz – ŚDS Augustów , 2. Jacek Woronecki – DPS Węgorzewo, 3. Adam Malinowski – WTZ Augustów.
Grupa D: 1. Karol Michniewicz – Gołdap, 2. Piotr Patron – WTZ Augustów, 3. Cezary Wegner – DPS Węgorzewo.
Grupa E: 1. Wojciech Stefański – ŚDS Olecko, 2. Grzegorz Woronecki – DPS Węgorzewo, 3. Paweł Lewkowicz – SOSW Gołdap.
Grupa F: 1. Dariusz Burakowski – ŚDS Augustów, 2. Maciej Małkus – WTZ Gołdap, 3. Rafał Gałaszewski – SOSW Gołdap.
Grupa G: 1. Jarosław Jakubiak - SOSW Gołdap, 2. Robert Milewski – ŚDS Olecko, 3. Tomasz Lewiński – WTZ Gołdap.
Grupa H: 1. Kamil Korzeniewski – OSW Olecko, 2. Andrzej Wiśniewski – OSW Olecko, 3. Henryk Reszke – DPS Węgorzewo.


Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2004 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę