Komitet Protestacyjny istnieje i działa

15.09.2003

Wszystkim zainteresowanym, a w szczególności tym, którzy w tysiącach podpisali się pod protestem w sprawie służby zdrowia w Olecku w styczniu br., pragnę donieść, że Komitet Protestacyjny istnieje i działa.
Komitet Protestacyjny chce przekształcić się w fundację działającą na rzecz poprawy w służbie zdrowia. W początkach br.. został opracowany statut fundacji i złożony do rejestracji w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie. Wszystko po to, aby móc jak najszybciej legalnie i prawnie rozpocząć działalność. Po kilku miesiącach przyszła odpowiedź od sędziny prowadzącej, iż statut ma wady. W trybie pilnym naniesiono poprawki wg wskazań sędziny. Znów trzeba było spotkać się u notariusza w celu potwierdzenia i przesłania ponownie statutu do sądu. Po kilku miesiącach przyszła odpowiedz już od innej sędziny z nowymi uwagami?!!! Niektóre z nich były tak nielogiczne, że wszystko to zaczyna zatrącać o celowe działanie w kierunku niezarejestrowania naszej fundacji. 
Jest to wręcz niewiarygodne, ale prawdziwe. Przecież w ten sposób niszczy się społeczną inicjatywę oraz zapał i ludzkie działanie w czynieniu dobra. Przyznam się, że dla mnie takie oddziałania, i to w sądach, zupełnie nie są zrozumiałe. Komitet Protestacyjny mimo takich faktów nie załamał się jednak. Wniósł ponownie konieczne poprawki do statutu i aby nie spotkać się z dotychczasową praktyką sądu, przeprowadził telefoniczną rozmowę z sędziną i czeka na sygnał przyjazdu w trzyosobowym składzie w celu - jak ma nadzieję - sfinalizowania sprawy i rozpoczęcia w końcu legalnej i jak najowocniejszej działalności na rzecz zdrowia powszechnego wśród bliźnich. 

W tym celu Komitet Protestacyjny gorąco apeluje do społeczeństwa, aby nie wygaszało poparcia dla tegoż celu. Pomocnym w tym celu będzie zacytowanie wprowadzonego w życie przepisu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja br.), której art.27 mówi: “Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisani na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego”. To oznacza, ni mniej ni więcej, że każdy z nas po raz pierwszy z płaconego podatku będzie miał prawo jego 1% dysponować na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją będzie nasza fundacja. 
W jaki sposób będzie można konkretnie tym 1% dysponować, powiadomimy gdy tylko ukażą się w tym względzie przepisy. Liczymy na wsparcie jakąś kwotą z powyższego 1% płaconego podatku na rzecz naszej fundacji, za co z góry i serca przyszła fundacja dziękuje w imieniu własnym, jak i ma nadzieję. całej służby zdrowia z nieszczęśliwymi chorymi. W.K.

(“Tygodnik Olecki” nr 37/298)

Ostatnia aktualizacja: 04 października 2003 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę