Raport o działalności spółki “Olmedica”

15.09.2003

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiono sprawozdanie z działalności spółki “Olmedica”, czyli nowego “opiekuna” szpitala w Olecku. W dokumencie tym czytamy, że spółka podpisała z powiatem umowy użyczenia budynku szpitala, sprzętu i aparatury medycznej. Z likwidatorem, prezes spółki Katarzyna Mróz, podpisała umowę na świadczenie pracy przez personel średni i niższy medyczny. Pranie, żywienie chorych i transport odpadów medycznych będzie wykonywał szpital w Jaśkach. Leki będą kupowane od Csfarmu Białystok. Wywóz nieczystości zapewni PGKiM w Olecku. Wodę i oraz odbiór ścieków zapewni PWiK Olecko. 
Zakład Urządzeń Dźwigowych w Białymstoku będzie obsługiwał i konserwował wszystkie dźwigi osobowe w szpitalu. Usługi informatyczne na rzecz spółki będzie wykonywać Infoland - Olecko. Dostawę tlenu medycznego będzie dostarczać do zakładu firma Linde Gaz Polska. Od niej też “Olmedica” wydzierżawi pojemnik do przechowywania tego gazu.
Spółka powołała komisję do spraw zamówień publicznych i wtedy “Olmedica” ogłosiła procedury przetargowe na różnego rodzaju usługi oraz zakupy sprzętu medycznego. W wyniku tego procesu na samych usługach ubezpieczeniowych firma uzyskała o 3769 złotych oszczędności. Na mocy umowy leasingiowej (3 lata) nabyto aparat usg. Ogłoszono przetargi na usługi pralnicze, dostawę oleju napędowego, opałowego, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, dostawę błon rtg, dostawę leków, usług żywieniowych i dostawę środków czystości.
Zakład już w tej chwili dysponuje własnym sprzętem medycznym. Własnością “Olmedica” jest aparat do usg, pompa infuzyjna oraz inkubator. 
W chwili obecnej w szpitalu pracują 173 osoby na 172,5 etatach. 40 osób nie przyjęło proponowanych warunków pracy, w tym 19 pielęgniarek. W dniu 19 sierpnia (data sporządzenia dokumentu) potrzebnych było do prawidłowego funkcjonowania szpitala 10 pielęgniarek.
Spółka czeka na transport leków z Francji, ponadto Fundacja Mazur i Podlasia zapowiedziała transport leków na wrzesień. 
Spółka zatrudniła lekarza uroginekologa w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w oddziale ginekologicznym. Prezes Katarzyna Mróz czeka na spotkanie z przedstawicielem Johnson & Johnson w celu podpisania umowy na użyczenie histeroskopu (wartość umowy około 20.000 złotych).
Na rok 2004 spółka planuje zakontraktowanie dodatkowych usług medycznych w zakresach takich jak diabetologia, onkologia, alergologia. Jeżeli spółka uzyska środki na zakup echa serca rozszerzy swoją ofertę o kardiologię.
I najważniejsza część sprawozdania: w dniu 19 sierpnia spółka nie miała żadnych zobowiązań finansowych.
Podano też wyniki statystyczne dotyczące szpitala. Posiada on 120 łóżek. Największym oddziałem jest wewnętrzny (35 łóżek), najmniejszym jest oddział dziecięcy (15 łóżek). Najwięcej pacjentów przyjął oddział wewnętrzny bo aż 70, najmniej dziecięcy 22. Najwięcej dni przeleżeli pacjenci na oddziale wewnętrznym bo aż 444, najmniej 63 dni na oddziale dziecięcym. Najdłużej leżą pacjenci na oddziale wewnętrznym. Tutaj przeciętna wyniosła 6,3 doby. Najkrócej na dziecięcym 2,9 dnia oraz na ginekologii 4,2 doby. Wskaźnik obłożenia łóżek w szpitalu waha się od 91% (oddział wewnętrzny) do 30% (oddział dziecięcy). Ogólnie stan obłożenia to 67% łóżek szpitalnych.

Opracował Bogusław M. Borawski


Likwidator Ireneusz Jan Szafruga złożył informacje o przebiegu likwidacji SP ZOZ w Olecku za okres od 16 lipca do 11 sierpnia 2003 roku. SP ZOZ w Likwidacji

Pierwszą czynnością likwidatora było przeprowadzenie inwentaryzacji majatku SP ZOZ Olecko. Na podstawie tego procesu uaktualniono księgi inwentarzowe i udokumentowano majątek trwały. Wszystkie te czynności potrzebne były, by mogła przejąć je “Olmedica”. Przeprowadzono inwentaryzację stanu aktywów i pasywów. 
Likwidator zawiadomił wierzycieli, urzędy i instytucje o rozpoczęciu procesu likwidacji zakładu. 
W dniu 18 sierpnia przeniesiono na zasadzie cesji świadczenie usług medycznych na spółkę Olmedica oraz rozwiązano umowy o pracę z pracownikami SP ZOZ. 
Likwidator rozpoczął również rozliczanie zobowiązań pracowniczych. Są to wynagrodzenia, wypłaty z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, odprawy, trzynaste pensje. 
Rozpoczęto też proces regulowania spraw własnościowych majątku ruchomego przekazanego na użytkowanie 
i dzierżawę.
Rozpoczęcie procesu likwidacji było niezwykle trudnym zadaniem. Likwidator musiał zabezpieczyć płynne funkcjonowanie szpitala w chwili przejścia personelu z jednego zakładu do drugiego. Przeprowadzono też cesję świadczeń medycznych i w ten sposób rozdzielono środki z NFZ tak, że uchroniono je przed wierzycielami i komornikami. Szpital zaczął na skutek tej operacji prawnej działać jakby od początku z czystym kontem. (Czytaj o nim w sprawozdaniu “Olmedica” w tym samym numerze “TO”).
Do chwili obecnej nie przekazano natomiast do nowo powstałej spółki akt osobowych pracowników. Proces ten zostanie zakończony pod koniec października kiedy to skończy się rozwiązywanie pozostałych umów o pracę. Natomiast akta medyczne zostały już przekazane nowej spółce.
Trwa też proces dokonania bilansu wierzytelności. Likwidator I. J. Szafruga określa tę czynność jako niezwykle skomplikowaną. Natomiast “wszelkie informacje finansowe podawane na obecnym etapie likwidacji są obarczone dużym błędem nieprawdy”.
Opracował 

Bogusław M. Borawski

 

Ostatnia aktualizacja: 04 października 2003 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę