Finał polsko-niemieckiej inwestycji

21.10.2003

25 października 203 r. w Olecku odbyło się uroczyste otwarcie przedwojennego cmentarza ewangelickiego. To finał, pierwszej w powojennej historii Olecka, wspólnej polsko-niemieckiej inwestycji .
25 października br. o godzinie 11:00 na terenie przedwojennego, uporządkowanego cmentarza ewangelickiego w Olecku, odbyło się uroczyste otwarcie nekropolii. To finał, pierwszego w powojennej historii Olecka, wspólnego polsko-niemieckiego projektu.

Poza okolicznościowymi przemówieniami wmurowany zosta pod odrestaurowanym pomnikiem kamień węgielny. Dodatkowo o godz 13:00 przy Placu Wolności pod miejskim pomnikiem będą złożone wieńce z okazji ustawienia tablicy z brązu z niemieckim tekstem, który jest wiernym tłumaczeniem napisu z polskiego pomnika.
Jak wspomniał Wacław Olszewski, burmistrz Olecka „Już nie pamiętam kto pierwszy i w jakich okolicznościach zaproponował współpracę ze Stowarzyszeniem Treuburczyków przy uporządkowaniu cmentarza ewangelickiego. 

W pewnym momencie luźne rozmowy i deklaracje przełożyły się na konkrety, które można było wpisać w urzędowy dokument. Jestem dumny z finału tego współdziałania. Liczę na to, że ten przykład współpracy przyczyni się do budowania dalszego porozumienia między naszymi narodami”.

21 listopada 2002 r. [patrz więcej] gmina Olecko podpisała ze Stowarzyszeniem Treuburczyków porozumienie w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu cmentarza ewangelickiego w Olecku.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem opracowany został projekt zagospodarowania cmentarza, uwzględniający m.in. przebieg ścieżek spacerowych, opis zagospodarowania kwater, oświetlenie cmentarza, nasadzenie drzew i odtworzenie roślinności, lokalizację ustawienia pomnika wcześniej zdemontowanego z Placu Wolności. Wkładem gminy w to przedsięwzięcie było wykonanie zaprojektowanych prac. Wykonaliśmy projekt budowlany oświetlenia, sporządziliśmy kosztorys całego zadania, uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia i uzgodnienia oraz wyłoniliśmy wykonawcę. 
Większość kosztów z tego tytułu pokrywa stowarzyszenie, przekazując gminie pieniądze. 
Zagospodarowanie cmentarza ewangelickiego zakończyło się. Uroczystość otwarcia jest zwieńczeniem dzieła i przysłowiowym postawieniem kropki na „i”.
Olecko przed wojną leżało w granicach Prus Wschodnich. Do dziś na terenie Niemiec mieszka liczna grupa przedwojennych mieszkańców miasta, którzy założyli stowarzyszenie zrzeszające dawnych mieszkańców tych terenów-Stowarzyszenie Treuburczyków. Do dziś sentymentalne wycieczki Niemców, odwiedzających tereny znane z dzieciństwa, nakręcają koniunkturę lokalnego biznesu turystycznego. 
Koleje losu i wojny rozrzuciły ludzi po świecie, w tym także Polaków i Niemców. Upływający czas wiele zmienia. Czasami pozwala zapomnieć o wielu trudnych sprawach z przeszłości ale nie sposób zapomnieć o zmarłych i ich grobach. Podobnie jak Polacy dbają o miejsca pochówku swoich bliskich na kresach wschodnich tak i Niemcy chcą uszanować groby swoich rodzin. 
Dzięki wspólnej sprawie i chęci współpracy mamy zadbany i uporządkowany teren niemal w centrum miasta a gminny budżet nie ucierpiał, bo otrzymaliśmy na ten cel pieniądze.

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Olecku Alicja Mieszuk


Ostatnia aktualizacja: 27 października 2003 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę