OLECKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ NA HALI  2003/2004

19.10.2003

  MOSiR , Rada Gminy LZS w Olecku i Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach
zapraszają do udziału w V edycji :

Warunki uczestnictwa:
* Miejsce: hala sportowa Publicznego Gimnazjum w Wieliczkach;
* System rozgrywek:"każdy z każdym";
* wiek zawodników powyżej 16-stu lat;
* w drużynie nie mogą być zgłoszeni zawodnicy zrzeszeni w OZPN i PZPN występujący w rozgrywkach powyżej A KLASY;
* zawodnicy raz zgłoszeni nie mogą zmieniać macierzystej drużyny (do zakończenia ligi);
* opłata za Ligę / koszty eksploatacji hali, sędzia, nagrody / - 80 zł od zespołu / Pieniądze należy wpłacić w sekretariacie MOSiR - najpóźniej ostatniego dnia zgłoszeń/;
* nazwę drużyny + skład (5+rezerwa) i telefon kontaktowy kapitana zespołu należy zgłaszać w sekretariacie MOSiR ul. Park 1 tel. i fax 520-20-48 osobiście lub telefonicznie do 10 listopada 2003r.;
* obowiązkowe zebranie organizacyjne przedstawicieli drużyn w celu ustalania kalendarza gier oraz regulaminu wewnętrznego odbędzie się 3(poniedziałek).XI.br. o godz. 17.00 w sali zebrań MOSiR;
* szczegółowych informacji udziela Kierownik Ligi / tel.501517331/;
* ubezpieczenie NW we własnym zakresie;

UWAGA!
Nie stawienie się na zebranie organizacyjne przedstawiciela danej drużyny oraz brak opłaty wpisowej, wyklucza udział w rozgrywkach. 
Serdecznie zapraszamy! 


Cel imprezy:
- integracja środowisk młodzieży i dorosłych wywodzących się z małych miast i wsi;
- popularyzacja piłki nożnej na hali jako metody na aktywny i efektywny sposób wykorzystania czasu wolnego;
- propagowanie idei zdrowego trybu życia ;
- możliwość pokazania się młodych zdolnych piłkarzy, którzy w przyszłości chcieliby grać zawodowo. 

TERMIN ROZGRYWEK:
Od 10 listopada 2003 do ok. stycznia 2004 r. (we wtorki i czwartki)
Miejsce : hala Publicznego Gimnazjum w Wieliczkach oddalonego od Olecka o 6km, dojazd PKS dopasowany do godzin gry. 

Robert Smyk weroxe@wp.pl  

 

 


Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2003 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę