Oświadczenie w Senacie senatora Jana Szafrańca w sprawie szpitala

8.10.2003

Oświadczenie w Senacie senatora Jana Szafrańca w sprawie szpitala

Szanowny Pan
Józef Skrocki
Prezes Oddziału Powiatowego LPR w Olecku

W związku z pismem pani Katarzyny Mróz, dyrektora CM - ZOZ „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o., z dn. 14.08.2003r. nr L.dz. 127/2003, uprzejmie informuję, że sprawa ujęcia Szpitala w Olecku na liście krajowej sieci szpitali publicznych stała się ponownie przedmiotem Oświadczenia Senatora RP Jana Szafrańca.
Oświadczenie zostało wygłoszone przez Senatora podczas 45. posiedzenia Senatu RP w dn. 18 - 19.09.2003 r.
Z wyrazami szacunku
DYREKTOR BIURA 
Senatora RP Jana Szafrańca
mgr Barbara Górko

45. posiedzenie Senatu RP, stenogram, wersja robocza, część 2.2
Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Leszka Sikorskiego


W związku z pismem Centrum Medycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku sp. z o.o., informującym mnie o podjęciu przez powiat olecki przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego o charakterze użyteczności publicznej ze 100% udziałem powiatu oleckiego, informuję, co następuje.
Nowa jednostka, którą jest Centrum Medyczne – Zakład Opieki Zdrowotnej, będzie świadczyć usługi medyczne w pełnym zakresie usług świadczonych przez dotychczasowy zakład – ginekologia, położnictwo, chirurgia, choroby wewnętrzne, choroby dziecięce. 

Nowa jednostka będzie poszerzała zakres świadczeń medycznych o procedury uroginekologiczne, a także planuje uruchomienie oddziału intensywnej opieki medycznej, oddziału rehabilitacji i pracowni mikrobiologicznej.
Dotychczasowe i przyszłe przedsięwzięcia kwalifikują Centrum Medyczne – Zakład Opieki Zdrowotnej „Olmedica” do wpisu tej jednostki na listę krajowej sieci szpitali publicznych. 
Autorów skierowanego do mnie pisma niepokoi fakt, że NFZ poprzez wprowadzenie kolejnych limitów spowodował kolejne uszczuplenie środków finansowych, jakimi dysponuje szpital w Olecku, stąd niższe wynagrodzenia od dotychczas uzyskiwanych w tym SP ZOZ.
Zwracam się do pana ministra z wnioskiem o rozważenie ujęcia Centrum Medycznego – Zakładu Opieki Zdrowotnej w krajowej sieci szpitali publicznych.
Licząc na pozytywne ustosunkowanie się do mojego wniosku pozostaję z wyrazami szacunku.
Jan Szafraniec Senator RP

„TO” 40 (301) z 1 października 2003 r.

Zdjęcie ze strony WWW senatora

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2003 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę