W sprawie Społecznego Funduszu Pomocy dla Szpitala

18.12.2003

KOMUNIKAT 
Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Ziemi Oleckiej w Olecku w sprawie Społecznego Funduszu Pomocy dla Szpitala w Olecku


Informujemy, że z dniem 15 grudnia 2003 roku został zlikwidowany rachunek bankowy 51 10204724 100990067 (poprzedni numer 10204740-6392-270-1). Likwidacja rachunku ma związek z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy w Olsztynie w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacji Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej "Zdrowe Olecko", której jednym z zadań jest pomoc dla Szpitala w formie zakupu sprzętu medycznego. 
W związku z powyższym w dniu 15 grudnia 2003 r. dokonaliśmy przelewu całości posiadanych środków finansowych na rachunek Fundacji w Banku Spółdzielczym w Olecku, nr 26 93390006 0000 0006 6992 0001. 

Komitet Obywatelski działając nieprzerwanie od roku 1989 w służbie dla dobra wspólnego, jakim jest Szpital w Olecku, wyczerpał możliwości dalszej swojej działalności i ulega likwidacji z dniem 30 grudnia 2003 roku. 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za dotychczas wniesione wpłaty na rzecz Szpitala. W roku 2003 wpłynęły wpłaty z instytucji i firm:
- Starostwo Powiatowe w Olecku
- Optima sp. z o.o. w Olecku
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku 
- Urzad Miejski w Olecku
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
- Szpital w Olecku
- Zespół Administracyjny Oświaty w Świętajnie koło Olecka
- Szkoła Podstawowa w Mazurach. 
- Zespół Szkół w Judzikach. 

Informacja o zadysponowaniu środków finansowych na zakup sprzętu medycznego w latach 1991-2002 zamieszczono w numerze 8. Tygodnika Oleckiego z dnia 19 lutego br. 
Rozliczenie finansowe Funduszu Pomocy dla Szpitala za rok 2003 podano poniżej:
Stan początkowy - 2924,37 zł
Wpłaty z instytucji i firm - 7504,70 zł
Wpłaty od osób prywatnych - 50,00 zł
Wpłaty ze skarbonki PKO BP SA w Olecku - 322,16 zł
Odsetki bankowe - 19,05 zł. 

Razem wpływy na dzień likwidacji rachunku wyniosły 10820,28 zł pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku w kwocie 384,50 zł (opłaty bankowe), co daje 10435,78 zł (kwotę tę przekazano na rachunek Fundacji "Zdrowe Olecko"). 
Fundusz Pomocy dla Szpitala w Olecku przez cały okres jego funkcjonowania (14 lat) był prowadzony przez Komitet nieodpłatnie.
Dziękuję wszystkim członkom Komitetu oraz członkom Zarządu Funduszem Pomocy dla Szpitala za wieloletnie, wytrwałe propagowanie oraz wprowadzanie w życie idei solidarności i ofiarności na rzecz dobra wspólnego jakim jest Szpital w Olecku. Liczę, że nadal nie zabraknie ofiarności, że na rachunek bankowy Fundacji będą wpływały wpłaty od wszystkich firm i instytucji Powiatu Oleckiego. Zbiorowy wysiłek całej społeczności Ziemi Oleckiej będzie służył dobrej i efektywnej realizacji zadań naszego Szpitala. 

Przewodniczący Komitetu 
Mieczysław Piktel
Olecko, dnia 18 grudnia 2003 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2003 w@m

Drukuj Wydrukuj tę stronę