Olecko - Plac Zamkowy - Wszechnica Mazurska - 2007

Czekaj - trwa ładowanie grafiki [800KB].
Jeżeli masz problemy z wyświetlaniem zdjęć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego oprogramowania Java.

Na tym miejscu w 1654 r. starosta książęcy Krzysztof Albrecht von Schönaich rozpoczął budowę okazałego zamku. Przez wiele lat służył on jako siedziba kolejnych starostów książęcych. Kiedy w XVIII wieku zamek zaczął podupadać, po likwidacji urzędu starostów książęcych, przekazano go stadninie państwowej. W 1822 zamek spłonął i nie został odbudowany. Pod koniec XIX w. ruiny zamku zostały usunięte, a w ich miejscu w 1897 stanął budynek starostwa powiatowego. W latach osiemdziesiątych XX w. przeprowadzono wykopaliska, w których odkryto fragmenty konstrukcji siedemnastowiecznego zamku z wyrazistą basztą.
Obecnie w budynku mieści się Zespół Szkół Technicznych i Wszechnica Mazurska- niepaństwowa uczelnia wyższa. Na tym terenie znajdują się pozostałości z czasów przed lokacją miasta (1560), relikty zamku z okresu XVI-XVIII w.; fragmenty umocnień ziemnych, bastionowych, nowożytnych i budynek dawnego starostwa. Ten ostatni jest ciekawym przykładem publicznej budowli neogotyckiej terenu dawnych Prus Wschodnich. Warto zwrócić uwagę na styl architektoniczny budynku. To neogotyk, faza strukturalna, wyraz siedzib typu „zamkowego”, o czym świadczą ostre łuki w okiennicach i sklepienie krzyżowo-żebrowe w wejściu do budynku.

Powrót

Olecko.info Ostatnia zmiana: 12-07-2009 J. Kunicki