Olecko - stadion miejski 2009

Czekaj - trwa ³adowanie grafiki [800KB].
Je¿eli masz problemy z wy¶wietlaniem zdjêæ, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego oprogramowania Java.

Stadion Miejski ul. Parkowa 1, pojemno¶æ: 2000 miejsc, boisko: 105 x 80 m.

Powrót

Olecko.info Ostatnia zmiana: 13-08-2009 J. Kunicki