Olecko - widok z ulicy Sembrzyckiego, 2009

Czekaj - trwa ³adowanie grafiki [800KB].
Je¿eli masz problemy z wy¶wietlaniem zdjêæ, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego oprogramowania Java.

 

Powrót

Olecko.info Ostatnia zmiana: 13-08-2009 J. Kunicki