Okolice wsi Markowskie -  2009

Czekaj - trwa ładowanie grafiki [800KB].
Jeżeli masz problemy z wyświetlaniem zdjęć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego oprogramowania Java.

Markowskie istniały już w roku 1561. 27 września 1613 roku nadane zostały na prawie lennym staroście oleckiemu, Baltazarowi Fuchsowi, który zrzekł się za to 50 włók w starostwie ryńskim. W roku 1800 Markowskie były wsią szlachecką i w XIX wieku wyróżniały się porządkiem i gospodarnością. Miejscowa szkoła powstała około 1740 roku. W XIX wieku wieś nazywano także Markowiczową Wolą. Nazwę późniejszą, Markowsken, zamieniono w 1938 roku na Markau. W tym czasie mieszkało w Markowskich 337 osób.
We wsi mieszkał Jan Jeńczio (1792-1884)- reformator, bibliofil próbujący zmienić styl życia chłopów mazurskich, reprezentant sekty gromadkarzy czytających ewangelię i śpiewających pieśni w języku polskim.

Powrót

Olecko.info Ostatnia zmiana: 26-09-2009 J. Kunicki