Margrabowa, Olecko - Deutsche Strasse, 1920

Czekaj - trwa ³adowanie grafiki [800KB].
Je¿eli masz problemy z wy¶wietlaniem zdjêæ, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego oprogramowania Java.

 Deutsche Strasse - obecnie ulica Grunwaldzka

Powrót

Olecko.info Ostatnia zmiana: 22-09-2009 J. Kunicki