• www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

  • www.olecko.info

www.olecko.info

Olecko - historia, geografia, mapy, artykuły, dokumenty ...

User Rating:  / 2
PoorBest 

PRZYSTANEK: ul. G O Ł D A P S K A

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

SIEJNIK : 6.25

SIEJNIK ( przez ul. Kościuszki ) :

7.24 S , 8.00, 9.00, 10.20, 12.20,

13.15, 14.00, 15.10, 15.45, 17.00

SZPITAL - JAŚKI: 6.50, 14.45

DWORZEC: 6.25, 15.10

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

PRZYSTANEK: ul. ARMII KRAJOWEJ

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

ul. GOŁDAPSKA:

7.21, 7.51 S , 8.18, 12.48, 13.43,

 

14.38, 15.33, 16.08, 17.28

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

PRZYSTANEK: ul. 11 L I S T O P A D A

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

SIEJNIK ( przez ul. Kościuszki ) :

7.25 S , 8.02, 9.01, 10.21, 12.21,

13.16, 14.01, 15.12, 15.47, 17.01

 

DWORZEC: 15.12

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

PRZYSTANEK: S Z P I T A L

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

SIEJNIK : 7.05 , 15.00

ul. GOŁDAPSKA : 15.00

DWORZEC: 7.05, 15.00 ( przez ul. Kościuszki)

PRZYSTANEK: ul. K O Ś C I U S Z K I

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

SIEJNIK :

7.29 S , 8.06, 9.05, 10.25, 12.25,

13.20, 14.05, 15.15, 15.51, 17.05

DWORZEC: 15.15

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

PRZYSTANEK: ul. K O Ś C I U S Z K I

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

ul. GOŁDAPSKA:

6.38, 7.16, 7.46 S , 8.13, 9.23, 10.45,

12.43, 13.38, 14.33, 15.28, 16.03,

17.23

SZPITAL - JAŚKI : 14.33

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

PRZYSTANEK: P LA C WOLNOŚCI

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

SIEJNIK ( przez ul. Kościuszki) :

7.27 S , 8.04, 9.03, 10.23, 12.23,

13.18, 14.03, 15.13, 15.49, 17.03

DWORZEC: 15.13

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

PRZYSTANEK: S I E J N I K

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

ul. GOŁDAPSKA:

6.35, 7.13, 7.43 S , 8.10, 9.20, 10.40,

12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.00,

17.20

DWORZEC: 10.40

SZPITAL - JAŚKI: 6.35

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

PRZYSTANEK: D W O R Z E C

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

SIEJNIK : 6.25, 7.08 , 15.19

PRZYSTANEK: P L A C WOLNOŚCI

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

ul. GOŁDAPSKA:

6.40, 7.19, 7.49 S , 8.17, 9.25, 10.48,

12.46, 13.41, 14.36, 15.31, 16.06, 17.26

SZPITAL - JAŚKI: 6.40, 14.36

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

PRZYSTANEK: ul. 11 L I S T O P A D A

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

ul. GOŁDAPSKA : 6.45, 9.27, 10.49,

12.48

SZPITAL - JAŚKI: 6.45

PRZYSTANEK: ul. L I P O W A

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE

ul. GOŁDAPSKA:

6.39, 7.17, 7.47 S , 8.15, 9.24, 10.46,

12.44, 13.39, 14.34, 15.29, 16.04,

17.24

SZPITAL - JAŚKI : 6.39, 14.34

S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej

www.lelo.wydminy.com