Platforma EGO SA - raport turystyczny

Platforma EGO SA to projekt partnerski pięciu miast/gmin Polski Północno- Wschodniej (Miasta Ełku, Gminy Gołdap, Gminy Olecka, Miasta Suwałk i Miasta Augustowa). Projekt ten ma przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Północno-Wschodniej.

Badanie ruchu turystycznego Polski Północno-Wschodniej. Raport z badań

Ekspertyza w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno-Wschodniej (Miasto Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Olecko, Miasto Suwałki oraz Miasto Augustów) wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym.

„Analiza i diagnoza stanu istniejącego”

1Raporty z badań „Potencjał turystyczny regionu EGO SA” oraz „Potrzeby w zakresie szkolenia zawodowego kadr zatrudnionych w turystyce.  

Raport z badań inwentaryzacyjnych w zakresie potencjału turystycznego obszaru EGO SA.  

Raport z badań pomysłów na nowe produkty turystyczne oraz działające produkty turystyczne z punktu widzenia popytu i podaży na terenie Polski Północno-Wschodniej” oraz „Raport z badania w zakresie możliwości i potrzeb inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania turystycznego, kierowane do burmistrzów, wójtów, prezydentów miast oraz służb inwestycyjnych czy planistycznych w regionie.